Caspar Rose

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.

Kurser

Grundkursus i Selskabsret

På kurset gennemgås den grundlæggende selskabsret, hvor du får kendskab til de mest forekommende selskabsretlige problemstillinger – set ud fra en praktisk vinkel. Denne viden er relevant for dig, hvad enten du er selvstændig eller ansat advokat, bestyrelsesmedlem, eller revisor. Mange erhvervsretlige problemstillinger berører direkte eller indirekte en række selskabsretlige forhold f.eks. inden for insolvens- og privatret, skatteret osv. Desuden forventes det som bestyrelsesmedlem, at du har...

Caspar Rose

4 kursustimer

Vedtægter og Ejeraftaler

Ejeraftaler og vedtægter hænger uløseligt sammen. Minimumsbetingelserne til indholdet af vedtægterne er ganske beskedne. I praksis er dette dog langt fra nok til at sikre klarhed for ejerne over deres rettigheder og pligter. Ejeraftaler supplerer vedtægterne, men retsvirkningen af at have en bestemmelse i vedtægterne, som er offentlig tilgængelige og så ejeraftalen, er ganske forskellige. Selskabsloven bestemmer, at ejeraftaler ikke er bindende for selskabet. Ejeraftaler har ingen selskabs...

Caspar Rose

3 kursustimer

Børsret II - videregående kursus

Dette kursus bygger videre på Børsret I. På Børsret II gås i dybden med en række selskabsretlige specialforskrifter for børsselskaber bl.a. i forhold til afholdelse af generalforsamling. Desuden gennemgås en række centrale aktionærrettigheder, der udspringer af aktionærrettighedsdirektivets indførelse i Danmark bl.a. i forhold til identifikation af aktionærerne, vederlags- politik og rapport, herunder kravene om at ledelsesaflønningen skal afstemmes med selskabets langsigtede værdiskabelse og...

Caspar Rose

4 kursustimer

Børsret I – Grundkursus

På kurset får du et indblik i de vigtigste børsretlige begreber og regler på området. Du får en praktisk forståelse for børs- og kapitalmarkedsret dvs. et overblik over de vigtigste forhold, man skal være opmærksom på som rådgiver for/ansat i børsnoterede selskaber eller selskaber, der påtænker at rejse kapital på fondsbørsen dvs. som skal børsmodnes.  Ud over advokater, revisorer og virksomhedsjurister, er denne viden også relevant for ledende medarbejdere internt i børsnoterede selskaber...

Caspar Rose

4 kursustimer

Aktionærrettighedsdirektivet

På dette kursus om aktionærrettigheder får du et detaljeret indblik i de nye regler i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed m.fl. der skal styrke aktionærrettighederne. Du får også indsigt i effektiv og korrekt håndtering af særligt ledelsesaflønningsreglerne i form af vederlagspolitik og vederlagsrapport, herunder koblingen til selskabets strategi, og reglerne om aktivt ejerskab, en forståelse for reglernes baggrund og formål samt håndtering i praksis.   På kurset går vi tæt på de...

Caspar Rose, Peer Schaumburg-Mü...

4 kursustimer