Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-11-29

Grundkursus i Selskabsret

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  97 anmeldelser

På kurset gennemgås den grundlæggende selskabsret, hvor du får kendskab til de mest forekommende selskabsretlige problemstillinger – set ud fra en praktisk vinkel. Denne viden er relevant for dig, hvad enten du er selvstændig eller ansat advokat, bestyrelsesmedlem, eller revisor. Mange erhvervsretlige problemstillinger berører direkte eller indirekte en række selskabsretlige forhold f.eks. inden for insolvens- og privatret, skatteret osv. Desuden forventes det som bestyrelsesmedlem, at du har styr på den grundlæggende selskabsret. På kurset får du kendskab til den nyeste relevante viden på området bl.a. i forhold til ledelsens rolle og pligter i kapitalselskaber. 

Dette gælder også som revisor, idet mange af årsrapportens forhold spiller direkte sammen med selskabsretten f.eks. i forhold til afgivelse af erklæringer, kapitalberedskab og kapitalforhøjelser osv. Denne viden er således et ”must”, for revisorer der beskæftiger sig med revision i praksis samt inden for skatterådgivning. 

På kurset kommer vi ind på følgende emner, således at du bliver klædt på med den nyeste relevante viden inden for områderne:

 • Stiftelse
 • Ledelse
 • Generalforsamling
 • Kapitalforhøjelser inkl. warrants og konvertible lån
 • Kapitalnedsættelse og kapitaltab
 • Kapitaludlodning
 • Egne kapitalandele

Det er forventningen, at kurset følges op med et kursus i Videregående Selskabsret, hvor vi bl.a. kommer ind på fusioner/spaltning, likvidation, selskabsretlige specialregler for børsnoterede selskaber, reglerne om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, minoritetsbeskyttelse, ledelsens erstatningsansvar samt god selskabsledelse (corporate governance).

Caspar Rose har en lang praktisk erfaring med selskabsret, som kombineres med hans økonomiske indsigt. Fokus i undervisningen er på, hvordan den selskabsretlige rådgivning kan skabe værdi for klienten, hvilket forudsætter viden om, hvordan de selskabsretlige forhold påvirker den økonomiske værdiskabelse. Dette lærer du om på kurset. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Stiftelse

I denne lektion vil vi kigge på stiftelse, stiftelsesprocesser og stiftelseskravene, og hvordan det er vigtigt at sikre sig sin kapital. 

ca. en time

2.  Ledelse

I forhold til ledelse, vil der i lektion 2 være fokus på ledelsesstrukturen, heriblandt bestyrelse og direktion. En tredeling. 

ca. en time

3.  Generalforsamling

I lektion tre kigger vi på generalforsamling, som er forummet for kapitalejernes udøvelse af indflydelse selskabets forhold. 

39 minutter

4.  Kapitalforhøjelser inkl. warrants og konvertible lån

I lektion fire kigger vi på kapitalforhøjelse m.m., med fokus på typiske årsager og beslutningsindhold. 

32 minutter

5.  Kapitalnedsættelse og kapitaltab

I denne lektion er der fokus på hvad der skal til når vi nedsætter kapitalen, med hvilke formål og hvordan det ser ud i praksis. 

20 minutter

6.  Kapitaludlodning

I denne lektion kigger vi på hvordan vi kan få penge ud af selskabet, samt hvordan vi værdiansætter en virksomhed.

8 minutter

7.  Egne kapitalandele

Kapitalandele spiller en meget stor rolle, især med børsnoterede selskaber. Derfor vil denne lektion kigge på formål, erhvervelse, og opkøb af egne aktier.  

8 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Caspar Rose

Caspar Rose

Advokat, Ph.D. hos Rose Advokater

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.