Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik
1.    Databeskyttelse generelt
    1.1.    I forbindelse med brug af REVIkurser.dk behandler Blueprint Learning ApS, CVR nr. 36083751, personhenførbare oplysninger (persondata), og har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvorledes dine data behandles og hvilke rettigheder du har som registreret. 
    
    1.2.    REVIkurser.dk behandler persondata som en uundgåelig del af leveringen af REVIkurser.dks produkter. 
    
    1.3.    Typer af almindelige persondata inkluderer
    •    Navn
    •    E-mailadresse
    •    Adresse
    •    Telefonnummer
    •    Jobfunktion
    •    Arbejdsgiver
        Disse data og oplysninger opbevares sammen med oplysninger om, hvilke PRODUKTER KUNDEN har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvori PRODUKTET er købt eller AFTALEN er ophørt. Data og oplysninger gemmes, jf. bogføringslovens § 10.
        Vi behandler ikke særlige persondata. 

    1.4.    REVIkurser.dks forpligtelser
        1.4.1.    REVIkurser.dk skal efterleve de til enhver tid gældende persondataretlige forpligtelser. REVIkurser.dk skal således sikre, at behandling udelukkende foretages af databehandlere, der kan stille de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder persondatarettens krav og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder. Vores 3. parts software leverandører har implementeret både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre ansvarlighed og sporbarhed ved behandling af persondata. Se evt. tredjepartsleverandører.

2.    Indsamling af data
    2.1.    Når KUNDEN anvender PRODUKTET, accepterer KUNDEN samtidig, at REVIkurser.dk registrerer data og oplysninger om KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN til brug for behandling af KUNDENs bestilling af materiale.

    2.2.    KUNDEN indestår for, at den forudsatte behandling af personoplysninger, som KUNDEN bidrager med, kan ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og markedsføringsloven, herunder om der om fornødent er indhentet samtykke fra KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN.

    2.3.    Efter endt behandling af de pågældende data og oplysninger er REVIkurser.dk forpligtet til at tilbagelevere oplysningerne til KUNDEN eller destruere data og oplysninger, herunder efter KUNDENs instruks. I alle tilfælde slettes data og oplysninger senest 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvori PRODUKTET er købt eller AFTALEN er ophørt.

    2.4.    KUNDEN er forpligtet til at friholde REVIkurser.dk for ethvert tab, herunder omkostninger forbundet med førelse af en retssag, som REVIkurser.dk måtte lide på grund af behandling af personoplysninger som KUNDEN har bidraget med, der strider mod lov om behandling af personoplysninger eller markedsføringsloven.

3.    Brugen af data
    3.1.    Vi bruger de indsamlede data til at operere, vedligeholde, forbedre alle funktionerne du oplever på REVIkurser.dk. 

    3.2.    Vi bruger informationen til udvikling og for at forstå og analysere brugen af Produktet, så vi kan forbedre vores service til den besøgende. Skulle denne proces kræve at REVIkurser.dk arbejder med KUNDENS data, vil denne kun blive brugt i anonym eller aggregeret form. 

    3.3.    Kun medarbejdere, hvis arbejde det er at have adgang til KUNDERS data, har adgang. Dette gælder f.eks. support medarbejder. 

4.    Behandling af data
    4.1.    Når du lægger indhold, oplysninger eller data på REVIkurser.dk, giver du REVIkurser.dk en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og overdragelig ret til at bruge materialet med henblik på drift af REVIkurser.dk. Du giver ved din accept af disse vilkår REVIkurser.dk ret til en tilsvarende brug af dine anmeldelser af REVIkurser.dks kurser. 

5.    Dine muligheder
    5.1.    Du kan slette din profil ved at henvende dig til vores support på kontakt@revikurser.dk. Du skal være opmærksom på, at alt indhold under din profil kan blive slettet. Selv om din brugerprofil bliver slettet, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere.

6.    Brug af 3. parts software
    6.1.    Som en del af vores ydelse er vi til tider forpligtede til at videregive persondata til tredjeparts software systemer for at understøtte driften af REVIkurser.dk. Du kan klikke her for at se en komplet oversigt over tredjepartsleverandører.

7.    Sikkerhed
    7.1.    For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer.
 
    7.2.    REVIkurser.dk forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.