Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-10-20

Børsret II - videregående kursus

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  4 anmeldelser

Dette kursus bygger videre på Børsret I. På Børsret II gås i dybden med en række selskabsretlige specialforskrifter for børsselskaber bl.a. i forhold til afholdelse af generalforsamling. Desuden gennemgås en række centrale aktionærrettigheder, der udspringer af aktionærrettighedsdirektivets indførelse i Danmark bl.a. i forhold til identifikation af aktionærerne, vederlags- politik og rapport, herunder kravene om at ledelsesaflønningen skal afstemmes med selskabets langsigtede værdiskabelse og krævet om bæredygtighed. Desuden gennemgås de nye krav angående væsentlige transaktioner med nærtstående.

Børsret II behandler også aktiekursens juridiske betydning, som f.eks. er relevant i forbindelse med et overtagelsestilbud, ombytningsforhold ved fusion, minoritetsindløsning, hvor fokus er på brugen af markedskursen versus alternativet den indre værdi. Af andre emner kan nævnes ”rettet tilbagekøb” og ikke-proportionel kapitalnedsættelse. Brugen af overtagelsesværn blandt danske børsnoterede selskaber beskrives og analyseres, herunder hvilke forsvarstiltag ledelsen evt. kunne overveje at gøre brug af ved en fjendtlig overtagelse.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Selskabsretlige specialforskrifter for børsselskaber

I nærværende lektion omhandlende selskabsretlige specialforskrifter vil underviser først og fremmest gennemgå forretningsordenens § 130, som gælder for alle kapitalselskaber. Underviser vil videre i lektionen gennemgå revisors særregler og spekulationsforbuddet i selskabslovens § 113. Særreglerne for afholdelse af generalforsamlingen, herunder minimumskravene og de yderligere procedurekrav til indkaldelsen af denne vil også blive gennemgået. Slutvist berører lektionen aktionærernes spørgsmålsret, uddeling af midler, fuldmagter mv.

ca. en time

2.  Aktionærrettigheder

I denne lektion bliver baggrunden for direktiv 2007/36/EU og dets hovedindhold præsenteret. Det af EU vedtagne ændringsdirektiv 2017/828, som er en opfølgning på EU-handlingsplanen fra december 2012, vil også blive gennemgået. Endvidere vil underviser også berøre pligten hhv. retten til at indsamle og videregive oplysninger til aktionærerne, herunder formidlingen af disse oplysninger. Slutvist byder lektionen på en gennemgang af vederlagspolitikken, koblingen til den langsigtede strategi og bæredygtighed, vederlagskomponenter, vederlagsrapporten, CEO Pay Ratio, transaktioner mellem nærtstående og meget mere.

ca. en time

3.  Aktiekursens juridiske betydning

Da de danske domstole tager udgangspunkt i markedskursen, vil underviser først og fremmest gennemgå denne i nærværende lektion. I forbindelse hermed vil der inddrages relevante afgørelser samt de udfordringer, der kan være forbundet ved bestemmelse af markedskursen. Lektionen byder videre på en gennemgang af uproportional kapitalnedsættelse.

32 minutter

4.  Overtagelsesværn

Nærværende lektion vedrører overtagelsesværn, herunder både vedtægtsmæssige og aftalebaserede værn. Baggrunden herfor og relevansen heraf vil blive gennemgået af underviser, som også vil give eksempler på ofte benyttede vedtægtsbestemte optagelsesværn. Slutvist berøres storaktionærmeddelelser. 

26 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Caspar Rose

Caspar  Rose

Advokat, Ph.D. hos Rose Advokater

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.