Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-05-05
Ajour d. 2020-05-11

Aktionærrettighedsdirektivet

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  4 anmeldelser

På dette kursus om aktionærrettigheder får du et detaljeret indblik i de nye regler i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed m.fl. der skal styrke aktionærrettighederne. Du får også indsigt i effektiv og korrekt håndtering af særligt ledelsesaflønningsreglerne i form af vederlagspolitik og vederlagsrapport, herunder koblingen til selskabets strategi, og reglerne om aktivt ejerskab, en forståelse for reglernes baggrund og formål samt håndtering i praksis.

 

På kurset går vi tæt på de nye regler i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed m.fl. love, der i foråret 2019 implementerede aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret.

Kurset henvender sig til advokater, virksomhedsjurister og andre, som arbejder med compliance, investor relations, ledelsesaflønning, corporate governance samt aktionærrettigheder i bredere forstand, både i børsnoterede virksomheder og hos institutionelle investorer samt deres rådgivere.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

I denne korte introduktion giver Caspar og Peer en gennemgang af hovedpunkterne vedrørende aktionærrettigheder.

5 minutter

2.  Det oprindelige direktiv om aktionærrettigheder

Lektionen giver en introduktion i de aktionærrettigheder, som var indeholdt i det oprindelige aktionærrettighedsdirektiv tilbage fra 2007. Reglerne har siden været at finde i selskabsloven. Reglerne er vigtige for den fulde forståelse af de nye regler, som er indeholdt i ændringsdirektivet fra 2017.

22 minutter

3.  Hvad har ellers reguleret området for aktionærrettigheder?

Denne lektion giver et indblik i hvordan de områder, som ændringsdirektivet til aktionærrettighedsdirektivet, berører hidtil har været reguleret i dansk ret. Flere af områderne var allerede reguleret evt. i soft law’en.

10 minutter

4.  Intro til ændringsdirektivet og den danske implementering

Denne lektion giver en grundig indføring i ændringsdirektivet til aktionærrettighedsdirektivet og ikke mindst en overblik over den danske implementering i bl.a. selskabsloven. I lektionen ses også på hvad det betyder for den hidtidige regulering af emneområderne.

10 minutter

5.  Generalforsamlingens indflydelse på aflønningspolitikken

Nogle af de væsentligste bestemmelser i de nye regler er reglerne om vederlagspolitikken og vederlagsrapporten og aktionærindflydelsen herpå på generalforsamlingen. Lektionen gennemgår detaljeret disse regler.

21 minutter

6.  De konkrete krav til vederlagspolitikken og –rapporten

I denne lektion gennemgås de konkrete og detaljerede krav til vederlagspolitikken og vederlagsrapporten. Da reglerne er nye er det af stor betydning at forstå kravene til både politikken, som regulerer rammerne for vederlagets til ledelsen i børsselskaberne, og til den årlige rapportering.

ca. en time

7.  Nærtstående parter

I lektionen gennemgås nye regler i selskabsloven om nærtstående parter. Der ses både på begrebet nærtstående parter og de materielle regler.

10 minutter

8.  Pligt til at identificere aktionærerne

I lektionen behandles de vigtige regler om de forskellige led i kæden fra børsselskabet i den ene ende til finansielle virksomheder og banker i den anden, som skal identificere aktionærerne og sikre at data om dem kam videregives, sådan aktionærerne kan modtage information fra børsselskabet f.eks. om afholdelse af generalforsamling mmm., som er forudsætningen for at de kan udøve et aktivt ejerskab.

11 minutter

9.  Proxy advisers

Et led i de nye regler for at styrke aktionærindflydelsen er en regulering af de såkaldte proxy adviser eller eksterne rådgivere. Investorerne kan via proxy advisors udøve det aktive ejerskab. I lektionen gennemgås disse nye regler.

11 minutter

10.  Politik for aktivt ejerskab

Denne lektion gennemgår de nye regler om at institutionelle investorer skal have en politik for aktivt ejerskab, som nu findes i kapitalmarkedsloven, lov om finansielle virksomheder, firmapensionskasseloven m.fl. Der ses på både de formelle og materielle krav til politikkens indhold og reglernes reelle betydning vurderes.

23 minutter

11.  Opsamling og farvel

Denne lektion samlet op på det samlede kursus og konkluderer kort på betydningen af reglerne der er kommet ind i dansk ret med ændringsdirektivet.

6 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Caspar Rose

Caspar  Rose

Advokat, Ph.D. hos Rose Advokater

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.

Peer Schaumburg-Müller

Peer Schaumburg-Müller

Vicedirektør, ekstern lektor, CBS, og adj. professor, Aalborg Universitet

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S, ekstern lektor på CBS og adj. professor på Aalborg Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger bl.a. inden for børs- og kapitalmarkedsret.