Lotte Andersen

Lotte Andersen har en baggrund som Cand.merc.aud. Hun arbejder som selvstændig konsulent og er indehaver af Auxia Consulting, hvor hun blandt andet rådgiver om implementering af hvidvaskloven, forestår intern kontrol og fungerer som bisidder ved tilsynsbesøg på Hvidvaskområdet. Lotte har stor undervisningserfaring og er blandt andet også censor på studierne cand.merc.aud og cand.merc.jur.

Kurser

Hvidvaskloven - risikovurdering og politikker og forretningsgange

En virksomhed omfattet af Hvidvaskloven skal vurdere, hvor stor risikoen er for, at ens virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.  Det reguleres i Hvidvasklovens § 7, som handler om ”Virksomhedens risikovurdering”. Og det handler om den iboende risiko. På dette kursus taler vi om kravene til denne risikovurdering for virksomheden, dvs. hvad indgår i den og hvordan udformes den konkret?  Når den iboende risiko for virksomheden er blevet fastlagt i virksomhedens ...

Lotte Andersen

3 kursustimer

Revisors uafhængighed

Hvilke krav er der til revisors uafhængighed? Uafhængighed er et af de områder, der fylder rigtig meget i den samlede regulering af revisors rolle og arbejde. Uafhængigheden er grundstenen for revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” som understøtter den legitimitet overfor omverdenen, som revisor med sin rolle har. Udgangspunktet for dette kursus er den gældende lovgivning og anden regulering af revisors uafhængighed. Derudover har Erhvervsstyrelsen i maj 2022 off...

Lotte Andersen

2 kursustimer

Hvidvasklovens pligter

Hvidvask: Pligterne - underretnings-, noterings-, og opbevaringspligt:  Hvilke krav gælder, når en virksomhed omfattet af Hvidvaskloven har mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering hos en kunde?  Hvornår er der krav om nærmere undersøgelser, hvad skal noteres ned og hvornår skal der sendes en underretning til Hvidvasksekretariatet? Og hvor længe skal dokumentationen opbevares? På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende krav til de forskellige pligter, som virksomheder omfattet ...

Lotte Andersen

1 kursustimer

Kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven

Hvidvaskloven stiller krav om, at en virksomhed omfattet af Hvidvaskloven skal kende sin kunde, nogle gange også kaldet KYC for ”Know Your Costumer”.  Hvad er kravene til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven? Hvilke type dokumentation vil skulle indhentes, og hvad skal en risikovurdering for den enkelte kunde indeholde?   På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende krav til kundekendskabsprocedurer, som virksomheder omfattet af Hvidvaskloven skal gennemføre for alle sine kun...

Lotte Andersen

1 kursustimer