Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-10-31

Kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven

1 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  101 anmeldelser

Hvidvaskloven stiller krav om, at en virksomhed omfattet af Hvidvaskloven skal kende sin kunde, nogle gange også kaldet KYC for ”Know Your Costumer”. 

Hvad er kravene til kundekendskabsprocedurer efter Hvidvaskloven? Hvilke type dokumentation vil skulle indhentes, og hvad skal en risikovurdering for den enkelte kunde indeholde?  

På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende krav til kundekendskabsprocedurer, som virksomheder omfattet af Hvidvaskloven skal gennemføre for alle sine kunder. 

Vi belyser definitionerne relevant for kundekendskabsprocedurer, typer af ID og indholdet af risikovurderingen for den enkelte kunde og sammenhængen til virksomhedens risikovurdering efter lovens § 7. 

Vi kommer desuden igennem, hvad politikker og forretningsgange for kundekendskabsprocedurer vil skulle indeholde og de tilhørende dokumentationskrav. 

Mål:

Efter kurset har du overblik over de grundlæggende krav til kundekendskabsprocedurer, som krævet efter Hvidvaskloven. 

Kursusindhold: 

Vi gennemgår bl.a.:

  • Hvidvasklovens krav til kundekendskabsprocedurer. 
  • Relevante definitioner. 
  • Krav til indhold af politikker og forretningsgange for kundekendskabsprocedurer. 
  • Typer af identitetsoplysninger i forhold til risikovurdering (begrænset, mellem, øget). 
  • Indholdet af risikovurderingen på kundeniveau og sammenhængen til virksomhedens risikovurdering af lovens § 7. 
  • Kravene til dokumentation og opbevaring heraf. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt

I første lektion vil der generelt blive gennemgået hvad Hvidvask er, og mere specifikt kundekendskabsprocedurer og den del af loven. 

26 minutter

2.  Identitetsoplysninger

I anden lektion kigger vi på id-oplysningerne, hvor man identificerer hvem kunden er - typisk er der tale om flere typer kunder. 

18 minutter

3.  Risikovurdering af kunden

I lektion tre fokuseres der på risikovurderinger af kunden, hvor der bl.a. skal defineres hvilke typer kunder, kategorier og risikoprofiler der er tale om.

7 minutter

4.  Dokumentation

Dokumentationsniveauet er højt, når det drejer sig om hvidvaskning. Der vil derfor i denne og sidste lektion være fokus på vigtigheden, samt diverse krav og tilsyn med dokumentation. 

4 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Lotte Andersen

Lotte Andersen

Selvstændig konsulent hos Auxia Consulting

Lotte Andersen har en baggrund som Cand.merc.aud. Hun arbejder som selvstændig konsulent og er indehaver af Auxia Consulting, hvor hun blandt andet rådgiver om implementering af hvidvaskloven, forestår intern kontrol og fungerer som bisidder ved tilsynsbesøg på Hvidvaskområdet. Lotte har stor undervisningserfaring og er blandt andet også censor på studierne cand.merc.aud og cand.merc.jur.