Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-10-30

Hvidvaskloven - risikovurdering og politikker og forretningsgange

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  68 anmeldelser

En virksomhed omfattet af Hvidvaskloven skal vurdere, hvor stor risikoen er for, at ens virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. 
Det reguleres i Hvidvasklovens § 7, som handler om ”Virksomhedens risikovurdering”. Og det handler om den iboende risiko.
På dette kursus taler vi om kravene til denne risikovurdering for virksomheden, dvs. hvad indgår i den og hvordan udformes den konkret? 
Når den iboende risiko for virksomheden er blevet fastlagt i virksomhedens risikovurdering, skal I herefter etablere politikker og forretningsgange for at imødegå disse risici. Det er for eksempel på områderne for risikostyring, kundekendskabsprocedurer og de forskellige pligter. Her vil I skulle etablere forretningsgange for jeres virksomhed og for, hvor jeres ledelse og medarbejdere skal arbejde med Hvidvasklovens krav i dagligdagen. 
Detaljeringsniveauet for disse dokumenter er højt, og er man genstand for et tilsyn fra Erhvervsstyrelsen, kan man forvente, at styrelsen vil gennemgå både virksomhedens risikovurdering og forretningsgangene nøje. 


Mål:

Efter kurset har du overblik over de grundlæggende krav til virksomhedens risikovurdering og til de politikker og forretningsgange, som I skal have for at have implementeret Hvidvasklovens krav tilstrækkeligt. 


Kursusindhold: 


Vi gennemgår bl.a.:
•    Generelt om, hvad hvidvask og terrorfinansiering er og lovgivningen bag. 
•    Kravene til virksomhedens risikovurdering og de forskellige elementer, som den iboende risiko for virksomhedens skal basere sig på. 
•    Krav til indhold af politikker og forretningsgange, når risikovurderingen er udarbejdet. Målgruppe
•    Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Dette kursus retter sig mod revisionsvirksomheder og bogholdervirksomheder. Målgruppen vil være virksomhedens ledelse og hvidvaskansvarlige. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt

I første lektion vil der generelt blive gennemgået hvad Hvidvask er, og mere specifikt strukturen på Hvidvaskloven og den overordnede sammenhæng mellem risikovurdering og politikker og forretningsgange.

 

20 minutter

2.  Virksomhedens risikovurdering

Vi gennemgår kravene i Hvidvasklovens § 7 til virksomhedens risikovurdering, herunder hvordan kunder, ydelser, leveringskanaler og geografi skal adresseres og mere specifikt hvilke oplysninger og ikke mindst data, du skal bruge til at forklare, hvilke kunder, din virksomhed har og hvilke ydelser, I sælger. 

41 minutter

3.  Politikker og forretningsgange

Her gennemgår vi kravene til indholdet af virksomhedens politikker og forretningsgange, dvs. hvordan de skal udformes i forhold til risikostyring, kundekendskabsprocedurer, pligterne, screening af medarbejdere, intern kontrol og whistleblowerordning. 

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Lotte Andersen

Lotte Andersen

Selvstændig konsulent hos Auxia Consulting

Lotte Andersen har en baggrund som Cand.merc.aud. Hun arbejder som selvstændig konsulent og er indehaver af Auxia Consulting, hvor hun blandt andet rådgiver om implementering af hvidvaskloven, forestår intern kontrol og fungerer som bisidder ved tilsynsbesøg på Hvidvaskområdet. Lotte har stor undervisningserfaring og er blandt andet også censor på studierne cand.merc.aud og cand.merc.jur.