Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-11-08

Hvidvasklovens pligter

1 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  96 anmeldelser

Hvidvask: Pligterne - underretnings-, noterings-, og opbevaringspligt: 

Hvilke krav gælder, når en virksomhed omfattet af Hvidvaskloven har mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering hos en kunde? 
Hvornår er der krav om nærmere undersøgelser, hvad skal noteres ned og hvornår skal der sendes en underretning til Hvidvasksekretariatet? Og hvor længe skal dokumentationen opbevares?

På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende krav til de forskellige pligter, som virksomheder omfattet af Hvidvaskloven er omfattet af: Undersøgelsespligt, noteringspligt, underretningspligt og opbevaringspligt. 
Vi gennemgår definitionerne af de fire begreber, og hvad der er i praksis skal gøres. 
Vi kommer desuden igennem, hvad politikker og forretningsgange for disse fire pligter vil skulle indeholde og de tilhørende dokumentationskrav.  

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt og undersøgelsespligten

På dette kursus skal det handle om hvidvasklovens pligter: undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt. I lektion et vil der indledningsvist blive præsenteret hvad hvidvask og hvad undersøgelsespligten omhandler.

31 minutter

2.  Noteringspligt

I lektion to kigger vi på noteringspligten, hvad det betyder, hvordan man arbejder med det og generelt hvad det skal indeholde. 

5 minutter

3.  Underretningspligt

Denne lektion omhandler underretningspligten, hvilke processer og hvordan man forholder sig, når der mistanke om hvidvask eller terrorfinansering. 

7 minutter

4.  Opbevaringspligt

I sidste lektion kommer vi nærmere på opbevaringspligten, og hvordan alle dokumenterne opbevares, samt hvor længe. 

7 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Lotte Andersen

Lotte Andersen

Selvstændig konsulent hos Auxia Consulting

Lotte Andersen har en baggrund som Cand.merc.aud. Hun arbejder som selvstændig konsulent og er indehaver af Auxia Consulting, hvor hun blandt andet rådgiver om implementering af hvidvaskloven, forestår intern kontrol og fungerer som bisidder ved tilsynsbesøg på Hvidvaskområdet. Lotte har stor undervisningserfaring og er blandt andet også censor på studierne cand.merc.aud og cand.merc.jur.