Jørgen Frausing

Jørgen Frausing er revisor og arbejder primært med undervisning, markedsføring og rådgivning af revisorer. Jørgen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010. Jørgen har tidligere været ansat som leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold, Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer og leder af Info-revisions skatteafdeling. Jørgen har været medlem af FSR's skatteudvalg og har en betydelig undervisningserfaring.

Kurser

De nye ejendomsvurderinger 2023/24

Få et overblik over de mange regler der er vedtaget i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger. På dette kursus gennemgår jeg de vigtigste af de lovændringer der er kommet i forbindelse med implementeringen af de nye ejendomsvurderinger.   Mål Efter kurset har du en status på, hvor langt vurderingsstyrelsen er med de nye ejendomsvurderinger, og hvordan man vil beskatte ejendomme i fremtiden.   Kursusindhold Jeg gennemgår bl.a. Hvilke breve man får i forbindelse me...

Jørgen Frausing

3 kursustimer

De skatteretlige lovændringer- og vedtagelser 20/21

Jørgen Frausing gennemgår ny skattelovgivning fra folketingsåret 2021, der er vedtaget i 2020. Skattelovgivningen er et område, hvor der ofte sker implementering af ny lovgivning samt ændring af den nuværende, hvorfor kurset er blevet udviklet for at give et samlet indblik på området. Folketingsåret og deraf vedtaget lovgivning bærer præg af en tid med Covid-19, men kurset gennemgår også anden relevant skatteretlig lovgivning.

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Investorfradragsloven

Investorfradragsloven er en ny skattelov hvor man får mulighed for at få fradrag for sine investeringer, i mindre og nystartede virksomheder. Som rådgiver bør man derfor være opdateret på dette, så man kan rådgive sine klienter korrekt og kende de mest optimale investeringsmuligheder i mindre selskaber og nystartede virksomheder.  

Jørgen Frausing

1 kursustimer

Aktiesparekontoloven

Underviser Jørgen Frausing Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma rådgiver til daglig revisorer og advokater i forskellige skattemæssige forhold. Kurset omhandler aktiesparekontoloven, et nyt tiltag fra regeringen, der giver danskerne mulighed for at investere med en lavere beskatning i forhold til aktieavancebeskatningsloven. Tanken er at opfordre danskerne til at foretage investeringer i aktier ved at lave en aktiesparekonto, hvor beskatningen er lavere end efter aktieavancebeskatningslo...

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Skatteindberetningsloven

Revisor Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå skatteindberetningsloven, som er en helt ny lovgivning, der træder i kraft pr. 1. januar 2019. Den omhandler hvordan man behandler indberetninger, samt hvornår, hvordan og hvem der skal indberette.  På kurset bliver der gennemgået en lang række relevante emner, som bl.a. er:  Arbejds- og hvervgiver m.v. Finansielle virksomheder Fonde og foreninger Selskaber Fagforeninger og A-kasser Offentlige myndigheder    Fællesbeste...

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Skattekontrolloven

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love. Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov. Dette kursus vil gennemgå lovgivningen inden for skattekontrol, som har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Hovedaktionærens samlede økonomi

SKAT vil altid have fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Som rådgiver står man derfor løbende overfor sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne ved hovedaktionærbeskatning. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning inden for området. Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jør...

Jørgen Frausing, Torben Bagge

4 kursustimer

Virksomhedsskatteloven

Den nye virksomhedsskattelov gennemgår de lovændringer, der blev vedtaget i 2014 og i 2016, hvor Folketinget vedtog ændringer til virksomhedsskatteloven, som skulle være et indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. Lovindgrebet kan betyde en fremrykning af beskatningen, og at man ikke kan opspare sit overskud i virksomhedsskatteordning, hvorfor det er særdeles vigtigt, at man som rådgiver kender denne lov i detaljer. Herudover skal der for...

Jørgen Frausing

3 kursustimer