Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-09-14

Skatteindberetningsloven

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  8 anmeldelser

Revisor Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå skatteindberetningsloven, som er en helt ny lovgivning, der træder i kraft pr. 1. januar 2019. Den omhandler hvordan man behandler indberetninger, samt hvornår, hvordan og hvem der skal indberette. 

På kurset bliver der gennemgået en lang række relevante emner, som bl.a. er: 

 • Arbejds- og hvervgiver m.v.
 • Finansielle virksomheder
 • Fonde og foreninger
 • Selskaber
 • Fagforeninger og A-kasser
 • Offentlige myndigheder   
 • Fællesbestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser
 • Straffebestemmelser
 • Ikrafttræden m.v.

Så hvis du ønsker at blive opdateret på den nye lovgivning om skatteindberetningssager eller skal rådgive en kunde inden for området, er dette kursus ideelt for lige netop dig.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Skatteindberetningsloven - del 1

Første lektion omhandler den nye skatteindberetningslov, som er en ny skattelov der er kommet til gennem revision af skattekontrolloven. Man har valgt at flytte alt hvad der skal indberettes over i denne lov, og har derefter inddelt loven efter forskellige grupper. Først gennemgås persondatalovgivningen og hvordan man skal forfolde sig til dette, når man arbejder med skatteindberetningsloven. Der fortsættes dernæst med indkomst typer af indkomst, samt indberetningspligt af denne indkomst.  Afrundingsvist bliver reglerne om B-indkomst, medarbejderaktier og naturalieydelser også gennemgået. 
24 minutter

2.  Skatteindberetningsloven - del 2

Anden lektion handler om de finansielle virksomheders indberetningspligt, hvilket er et omfattende emne. Der er derfor en bekendtgørelse fra Skatteministeren indskrevet i lovgivningen, hvor der træffes andre beslutninger.  Fonde og foreningers inderetninger er der ikke de store ændrnger i, men der gennemgås de ændringer der er kommet. Der fortsættes med selskabers indberetningspligt og i resten af lektionen derefter, gennemgås kapitel 7 af lovgivningen, som er et kapitel der opsamler mange mindre emner under ét kapitel. 
22 minutter

3.  Skatteindberetningsloven - del 3

Denne lektion omhandler afgrænsning for de indberetningspligtige samt generelle indberetingspligtige. Der benævnes også udbytteskatten, samt hvordan denne benyttes i forskellige sammenhænge.  Der fortsættes lektionen med undtagelser fra indberetningspligten samt hvordan man oplyser om personer og identifikationer. Lektionen afsluttes med indberetningsfrister og opbevaring af opbevaring af indberetningsbilag. 

21 minutter

4.  Skatteindberetningsloven - del 4

Sidste lektion afrunder med straffebestemmelserne i loven. Da lovgivningen er ny, skal man også lære at begå sig i loven, og der er derfor lavet forskellige strafsanktioner. Gennem lektionen bliver der gennemgået nogle af de overtrædelser der findet på området samt hvilke bøder man kan blive tildelt, alt efter lovovertrædelsen.  Afrundingsvist bliver straffebestemmelserne gennemgået for selskaber, samt ransagning. 
12 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jørgen Frausing

Jørgen Frausing

Senior Tax Manager og partner hos TVC Advokater

Jørgen Frausing er revisor og arbejder primært med undervisning, markedsføring og rådgivning af revisorer. Jørgen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010. Jørgen har tidligere været ansat som leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold, Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer og leder af Info-revisions skatteafdeling. Jørgen har været medlem af FSR's skatteudvalg og har en betydelig undervisningserfaring.