Jonas Bødker-Iversen

Jonas Bødker­-Iversen er statsautoriseret revisor og har 14 års erfaring fra revisi­onsbranchen, hvor han har arbejdet med små som store kunder. De seneste år har Jonas primært fokuseret på SMV­ området og har en god erfaring med undervisning indenfor revisions­ og regnskabsområdet for SMV virk­somheder.

Kurser

Regnskabsklasse A

Generel introduktion til kurset om Regnskabsklasse A.  Dette er kurset for dig, som enten gerne vil lære eller genopfriske den grundlæggende viden om regnskabsklasse A. Det er desuden velegnet til dig, der ønsker generel viden om Regnskabsklasse A, fordi du fx er påbegyndt hvervet som regnskabsassistent.    Kurset omhandler alt fra, hvem der er omfattet af regnskabsklasse A, til årsregnskabslovens indregningsregler for denne regnskabsklasse, samspillet med skattemæssige forhold samt ...

Jonas Bødker-Iversen

2 kursustimer

Personbeskatning

Beskatning af personer På dette kursus gennemgår vi hvad personbeskatning er og reglerne herfor.  Vi belyser bl.a. lovgivningen herunder Personskatteloven og Virksomhedsskatteloven. Vi drøfter også begreber så som ”personlig indkomst”, ”kapitalafkastordningen” og ”virksomhedsordningen” Vi gennemgår bl.a.: Generel personbeskatning Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen  

Jonas Bødker-Iversen

1 kursustimer

Revision i praksis

På kurset får du en introduktion til en række indledende overvejelser, du skal gøre dig som revisor, som bl.a. omhandler kundekendskab og uafhængighed, kompleksiteten af transaktionerne, vanskeligheder og valg af erklæring. Du får et indblik i, hvilke forventninger der er til kontrolmiljøet, herunder andre ting du skal være særlig opmærksom på. Her er bl.a. ejerlederen en vigtig faktor, som har indflydelse på kontrolmiljøet, samt valg af revisionsstrategi. Med udgangspunkt i gode råd og konkr...

Jonas Bødker-Iversen

2 kursustimer

Revision og omsætning

Revision af omsætning har fået et helt særligt fokus for revisorer siden området blev et fokusområde for kvalitetskontrollen, om området indeholder en del betydelige risici. På kurset får du praktisk anvendelige redskaber i form af eksempler, som kan bruges direkte i små- og mellemstore virksomheder. Du vil blive introduceret til, hvorfor revision og omsætning er interessant, og du vil lære at identificere væsentlige risici som følge af besvigelser, samt øvrige risici. Herunder også den konkr...

Jonas Bødker-Iversen

2 kursustimer

Revision af koncernregnskaber

Kurset omhandler SMV revisorer vedrørende revision af SMV-koncerner og er målrettet revisorer, der arbejder med dette. Kurset definerer, hvorfor koncernrevision er interessant, samt beretter om de vanskeligheder der kan være tilknyttet dette. Yderligere kommer kurset omkring de væsentligste forhold i forhold til revision af koncerner, herunder de overordnede overvejelser omhandlende ISA 600, samt hvordan dette gøres opperationelt og sættes ind i en kontekst, så det kan benyttes til hverdag. 

Jonas Bødker-Iversen

2 kursustimer