Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-07-30
Ajour d. 2020-09-30

Revision i praksis

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  68 anmeldelser

På kurset får du en introduktion til en række indledende overvejelser, du skal gøre dig som revisor, som bl.a. omhandler kundekendskab og uafhængighed, kompleksiteten af transaktionerne, vanskeligheder og valg af erklæring. Du får et indblik i, hvilke forventninger der er til kontrolmiljøet, herunder andre ting du skal være særlig opmærksom på. Her er bl.a. ejerlederen en vigtig faktor, som har indflydelse på kontrolmiljøet, samt valg af revisionsstrategi. Med udgangspunkt i gode råd og konkrete eksempler, får du gennemgået regnskabsposter, samt de poster du også bør rette din opmærksomhed mod. Afslutningsvist får du gennemgået de særlige områder, hvor kontrolnoter, ulovlige kapitalejerlån, sammenblanding af virksomheds- og privatøkonomi, og erklæring på skattebilaget. Yderligere vil problematikker omhandlende bestyrelsen, GDPR og hvidvask også blive berørt.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lektion 1

Første lektion starter ud med en række indledende overvejelser, som bl.a. omhandler kundekendskab og uafhængighed, kompleksiteten af transaktionerne, vanskeligheder og valg af erklæring. 

 

Lektionen fortsættes med særlige forventninger til kontrolmiljøet samt hvilke ting man skal være særligt opmærksomme på. Her er bl.a. ejerlederen en vigtig faktor, som også har indflydelse på kontrolmiljøet. Laver man sort eller orange arbejde, eller pumper man omsætningen kunstigt op? Der vil være flere konkrete eksempler og problematikker på dette område.

 

Næst bliver valg af revisionsstrategi gennemgået, og der startes med en gennemgang af revisionsrisikomodellen, som også vil blive underbygget af eksempler. Der fortsættes med de forskellige revisionsstrategier, samt de fordele og problematikker der findes ved hver strategi. 

41 minutter

2.  Lektion 2

Anden lektion starter ud med konkrete regnskabsposter, hvor underviser Jonas Bødker-Iversen lægger ud med sine personligt mest interessante poster, samt de poster man også bør rette sin opmærksomhed mod. Emnerne der bliver gennemgået er:
 • Omsætning og debitorer
 • Varelager og vareforbrug
 • Kreditorer
 • Likvide midler og bankgæld 
 • Anlægsaktiver og afskrivninger 
 • Personaleomkostninger og skyldige lønposter
 • Andre eksterne omkostninger og periodiseringer 
 • Håndtering af moms
 • Udskudte skatteaktiver 
Ved gennemgangen af de forskellige emner vil der være gode råd og konkrete eksempler, som kan benyttes i praksis.
ca. en time

3.  Lektion 3

Sidste lektion omhandler de særlige områder, hvor kontrolnoter, ulovlige kapitalejerlån, sammenblanding af virksomheds- og privatøkonomi, og erklæring på skattebilaget bliver gennemgået. Yderligere vil problematikker omhandlende bestyrelsen, GDPR og hvidvask også blive berørt. 

Lektionen fortsætter med en kort gennemgang af revisors erklæring, og der afrundes med en afslutning, hvor kursets vigtigste elementer bliver opridset.

13 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jonas Bødker-Iversen

Jonas Bødker-Iversen

Statsautoriseret revisor

Jonas Bødker­-Iversen er statsautoriseret revisor og har 14 års erfaring fra revisi­onsbranchen, hvor han har arbejdet med små som store kunder. De seneste år har Jonas primært fokuseret på SMV­ området og har en god erfaring med undervisning indenfor revisions­ og regnskabsområdet for SMV virk­somheder.