Niels Kristian Tordrup Mørk

Niels Kristian Tordrup Mørk er uddannet hos Piaster Revisorerne, men har i en treårig periode arbejdet som revisor i London, hvor han servicerede en række større danske koncerner med deres aktiviteter i Storbritannien.

Kurser

Støtteerklæringer

Kurset har til hensigt og give en kort gennemgang af støtteerklæringer samt deres effekt på regnskabet i henhold til Årsregnskabsloven samt nogle udfordringer i forbindelse med anvendelse af støtteerklæringer som revisionsbevis for selskabets fortsatte drift.   Målgruppe: Kurset er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig...

Niels Kristian Tordrup Mørk

1 kursustimer

Ejendomme i årsregnskabsloven

Kurset har til hensigt og give en gennemgang af Årsregnskabslovens regler vedrørende ejendomme, og er opdelt i 2 blokke. Blok 1 vedrører investeringsejendomme og Blok 2 vedrørende de almindelige regler for grunde og bygninger. Kurset gennemgår reglerne og viser nogle konkrete eksempler, der giver bedre forståelse for reglerne og herudover er der redegørelse for de særlige oplysningskrav ved ejendomme til dagsværdi.   Målgruppe Kurset er primært rettet mod revisorer i forbindelse m...

Niels Kristian Tordrup Mørk

2 kursustimer

Offentlige tilskud og udviklingsomkostninger

Kurset har til hensigt og give en kort gennemgang af reglerne omkring udviklingsomkostninger og offentlige tilskud i henhold til Årsregnskabsloven. Kurset er bygget op en blok med kravene til indregning af udviklingsomkostninger samt de tilhørende notekrav og en blok med reglerne omkring indregning af offentlige tilskud ligeledes i henhold til Årsregnskabsloven.   Målgruppe: Kurset er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan ...

Niels Kristian Tordrup Mørk

2 kursustimer

Typiske fejl i årsregnskaber

Det vil på kurset blive gennemgået de typiske fejl i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaber, men fokus på konkrete fejl, hvordan de opstår, samt konkrete eksempler på fejl og typiske faldgruber. De forskellige risici, som revisor skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaber, vil blive illustreret gennem eksempler, for at benytte kursets viden i praksis.  Til sidst bliver de forskellige notekrav, som enten bliver overset eller ikke er fyldestgørende nok, gen...

Niels Kristian Tordrup Mørk

1 kursustimer

Tilvalg fra højere regnskabsklasse

Kurset er baseret på den nye udmelding fra Erhvervsstyrelsen i forhold til systematisk og konsekvent tilvalg samt hvordan størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven skal forstås og håndteres i praksis i forhold til krav om koncernregnskab og fravalg af revision. Kurset er en kort lektion, hvor tilvalg fra en højere regnskabsklasse gennemgås, med fokus på de konsekvenser udmeldingen har.  Der vil yderligere blive gennemgået mulighederne for at benytte Metode 1 og 2 til at vælge om der er konce...

Niels Kristian Tordrup Mørk

1 kursustimer