Thomas Booker

Thomas Booker er hos Horten ansvarlig for sager vedrørende beskatning af fast ejendom. Han rådgiver om den løbende ejendomsbeskatning, herunder grundskyld og dækningsafgift. Herudover rådgiver Thomas ofte om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning samt etablering af holdingselskaber, ligesom Thomas også fører skattesager ved de almindelige domstole og de administrative myndigheder, herunder Skatteankestyrelsen.