Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2017-06-15
Ajour d. 2020-10-14

Ejendomsskat og ejendomsvurdering

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  12 anmeldelser

Kurset gennemgår de nye regler om ejendomsvurderinger. Kursets fokus vil være på ejendomsvurderingernes primære funktion som beskatningsgrundlag for fast ejendom, men de relaterede skatteretlige områder, hvor ejendomsvurderingerne indgår, vil også blive berørt.

Kurset gennemgår følgende lektioner:

 • Ejendomsbeskatning
  • Grundskyld
  • Privat dækningsafgift
  • Offentlig dækningsafgift
  • Ejendomsværdiskat
 • Ejendomsvurdering (gamle regler og nye regler)
 • Tinglysningsafgift

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Ejendomsbeskatning

I den første lektion bliver ejendomsbeskatningen gennemgået. Der kigges først på grundskylden, som udgør langt den største del af det provenu, som kommer ind ved ejendomskatter. Dernæst vil den private dækningsafgift blive gennemgået, herunder anvendelsesområdet. Til sidst vil den offentlige dækningsafgift blive behandlet og ejendomsværdiskatten, som er denne særlige ejendomsskat, som der er knyttet til ejerboliger.
ca. en time

2.  Ejendomsvurdering (gamle og nye regler)

Lektion 2 gennemgår ejendomsvurderingen. Thomas kigger både på de gamle regler, men også de nye regler som finder anvendelse efter den 01.01. 2020.

39 minutter

3.  Tinglysningsafgift

Den sidste lektion vedrører tinglysningsafgiften. Tinglysningsafgift bliver beregnet på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Thomas vil i denne lektion se på hvilken betydning ejendomsvurderingen har i forhold til tingslysningsafgiften og hvordan tinglysningsafgiften kan blive sat ned, så det ikke bliver omkostningstungt ved et ejerskifte af fast ejendom.
15 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Thomas Booker

Thomas Booker

Ph.D og advokat hos Horten Advokatpartnerselskab

Thomas Booker er hos Horten ansvarlig for sager vedrørende beskatning af fast ejendom. Han rådgiver om den løbende ejendomsbeskatning, herunder grundskyld og dækningsafgift. Herudover rådgiver Thomas ofte om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning samt etablering af holdingselskaber, ligesom Thomas også fører skattesager ved de almindelige domstole og de administrative myndigheder, herunder Skatteankestyrelsen.