Steen Dahl Andersen

Steen Dahl Andersen, er statsautoriseret revisor fra 2003. Steen er oprindeligt uddannet hos Askgaard Olsen og har herudover arbejdet som controller i teknologi- og medicinalvirksomheder i Danmark og Storbritannien.

Kurser

Kapitalinteresser

Klassifikation af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder, dattervirksomheder og associerede virksomheder samt den regnskabsmæssige behandling heraf i moderselskaber På dette kursus får du styr på den regnskabsmæssige behandling af kapitalinteresser i dattervirksomheder, kapitalinteresser i associerede virksomheder samt grænsefladerne overfor andre kapitalandele og værdipapirer. Årsregnskabslovens regler vil blive gennemgået og mulighederne vil blive illustreret ved konkrete eksemp...

Steen Dahl Andersen

3 kursustimer

Overtagelsesmetoden

Overtagelsesmetoden skal anvendes i situationer, hvor ét selskab køber ét andet selskab helt eller delvist. Det er et krav, at metoden anvendes af selskaber i regnskabsklasse B, C og D På dette kursus får du styr på den regnskabsmæssige behandling af overtagelsesmetoden, der illustreres ved uddybende praktiske eksempler. Du får inspiration til løsning til en række af de praktiske udfordringer, der er med overtagelsesmetoden. Årsregnskabslovens regler vil blive gennemgået og mulighederne...

Steen Dahl Andersen

2 kursustimer

Hvidvasklovens krav til revisor

På dette kursus bliver du opdateret på hvidvasklovens krav til revisors pligter i relation til risikovurdering og risikostyring samt kundekendskabsprocedurer. Ydermere bliver du også opdateret på hvidvasklovens krav til revisors pligter i relation til undersøgelses-, noterings-, underretnings-, opnoterings- og opbevaringspligt. Du får både en praktisk forståelse for, hvordan hvidvask fungerer, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder som revisor og tilrettelægger systemer i din revi...

Steen Dahl Andersen

4 kursustimer