Mia Holm-Nielsen

Mia har været pensionsrådgiver siden 2013, og sidder nu som Chefrådgiver hos Danica Pension, under Pension for Selvstændige. Hun er yderligere censor på Forsikringsakademiet, hvorfra hun også selv er uddannet.