Jesper Præst Olsen

Jesper blev statsautoriseret i 2013 og overtog i 2017 GoAudit fra Jens, som han har arbejdet tæt sammen med siden 2001. Jesper underviser på Syddansk Universitet og for FSR samt er medlem af Censorkorpset. Yderligere er Jesper også aktiv i en del bestyrelser, hvor han har flere bestyrelses- eller direktionsposter.

Kurser

Klargøring af bogføring til årsregnskabet

Kurset om klargøringen af bogføringen til årsregnskab er til dig der er revisormedarbejder eller bogholder, og som gerne vil levere et godt stykke afstemningsarbejde og gode arbejdspapirer. Det er også til dig, der gerne vil forstå, hvordan bogføringen hænger sammen med årsregnskabet. Kurset tager helt fat i det helt grundlæggende omkring bestanddelene i årsrapporten og bogføringsloven og gennemgår herefter selve transformationen fra bogføring til årsregnskab. Endvidere gennemgår vi, hvilke a...

Jesper Præst Olsen

4 kursustimer

Interne kontroller

På kurset gennemgår underviser Jesper Præst Olsen interne kontroller med henblik på at sikre, at du som kursist får et indblik i de bagvedliggende tanker om, hvilken kontrol der skal til for at sikre at der ikke er fejl i regnskabsaflæggelsen. På kurset gennemgås formålet med interne kontroller, processen dertil, begrebsrammerne, design og implementering, overvågning og rapportering, et praktisk lille eksempel, samt en række eksempler på interne kontroller. Kurset henvender sig specielt til d...

Jesper Præst Olsen

3 kursustimer

Den nye bogføringslov

Den ny lov om bogføring har medført en række nye krav og skærpelser. Her vil du kunne få afklaret indholdet og kommentarer samt sammenhæng i den nyligt vedtagne lov.  På kurset gennemgår vi den nyligt vedtagne lov om bogføring med henblik på at sikre, at du som kursist får et indblik i baggrunden for den nye lov om bogføring. På kurset gennemgås baggrunden for den nye lov, de mangler der var i den tidligere, de tidligere manglende kontrolmuligheder og sanktioneringer og kravet om øget digi...

Jesper Præst Olsen

2 kursustimer