Ulrik Grønborg

Advokat Ulrik Grønborg anses som en af landets førende eksperter i arveret og testamenter, og har bl.a. i 2014 publiceret en videnskabelig undersøgelse af 3.000 personers testamentsønsker. Han fører retssager om bl.a. arvestridigheder, fortolkning af ægtepagter og om ægtefællers formueforhold/bodeling ved skilsmisse.