Torben Buur

Torben Buur rådgiver om erhvervsretlige forhold med speciale inden for M&A, selskabsret, fondsret og skatteret - og samspillet mellem disse discipliner. Han bistår ved virksomhedsoverdragelser og generationsskifte, herunder proceshåndtering, og rådgiver om alle selskabsretlige forhold som f.eks. intern og ekstern omstrukturering, ejerforhold og finansiering. I skatteretlige forhold bistår Torben Buur bl.a. ved transaktioner, omstruktureringer, øvrige erhvervsmæssige forhold og førelse af skattesager. Torben Buur har gennem en årrække undervist i skatteret på HD på Handelshøjskolen i Aarhus og Herning (Aarhus Universitet) samt på Master i Skat på Handelshøjskolen i København (CBS). Desuden afholder han kurser for revisorer og andre rådgivere om emner indenfor specialeområderne.