Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), og har i mere end 30 år været specialiseret i at håndtere skattesager ved skattemyndighederne og domstolene. I mere end 10 år har han været flittigt anvendt af danske medier, der har refereret til ham som en af de førende eksperter indenfor skatteret i Danmark. Han har i samme periode årligt undervist omkring 2.000 revisorer, advokater og andre aktører indenfor det skatteretlige område i aktuel skat. Han har i mere end 25 år været ekstern lektor på Aarhus Universitet. Herudover har han publiceret en lang række artikler om skatteretlige problemstillinger i anerkendte fagtidsskrifter. Efter mere end 30 år i TVC Advokatfirma har Torben i 2023 startet sin egen virksomhed Skattesagen Torben Bagge hvor han tilbyder rådgivning i skattesager. Du kan læse nærmere om dette på skattesagen.com. Torbens nye kontakt info er tb@skattesagen.com og telefon 2482 24 84. Har du spørgsmål til Torbens kurser kan du vederlagsfrit kontakte ham.

Kurser

Hovedaktionærens samlede økonomi

SKAT vil altid have fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Som rådgiver står man derfor løbende overfor sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne ved hovedaktionærbeskatning. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning inden for området. Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jør...

Jørgen Frausing, Torben Bagge

4 kursustimer

Bevis i skattesager

Den reelle tvist i mange skattesager består i at fastlægge det for sagen korrekte faktum, og ikke i en nærmere fortolkning af skattelovgivningen, hvorfor bevisspørgsmål meget ofte er relevant i skattesager. Arbejder man med skatteret, er det således meget vigtigt, at man stedse har fokus på spørgsmålet om bevis i skattesager. Dette gælder også for personer, der ikke fører skattesager men yder skatterådgivning. Optimalt bør man allerede havde fokus på spørgsmålet om bevis, før der måtte op...

Torben Bagge

2 kursustimer

Håndtering af skattesager

Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere tvister med SKAT. Kurset vil grundlæggende anskue problemstillingerne med praktikerens øjne. Kurset vil gennemgå følgende områder: Håndtering af henvendelser fra SKAT Den nye klagestruktur - gældende fra 1. januar 2014 Domstolsprøvelse inden for skatteretten Føre proces - relevante overvejlser Muligheder for at fortryde dispositioner

Torben Bagge

3 kursustimer