Simon Clark

Simon Clark er advokat (H) hos Dahl Advokater. Simon Clark har omfattende erfaring med rådgivning om mangeartede skatte- og selskabsretlige problemstillinger. Han rådgiver blandt andet om omstruktureringer, herunder spaltning og fusion af både selskaber og personligt drevne virksomheder, generationsskifte, stiftelse af holdingselskaber og skattemæssige og aftaleretlige hovedaktionærforhold. Udover at yde rådgivning inden for bl.a. omstrukturering, generationsskifte og skattemæssige forhold, fører Simon Clark også klage- og retssager om skattemæssige forhold, ligesom han stor erfaring som forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet.