Lars Kiertzner

Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og tidligere chefkonsulent i FSR-danske revisorer. Han har tidligere arbejdet som revisor for større revisionshuse, og har været lektor på både Handelshøjskolen i Århus, AAU og CBS.