Christian V. Petersen

Christian har haft en karriere, der fordeler sig over to omtrent lige lange spor. Han har i over 20 år arbejdet i det private erhvervsliv som revisor, koncernregnskabschef, økonomichef, konsulent mv. I en tilsvarende periode har Christian været ansat i den akademiske verden som adjunkt, lektor og senest som professor på CBS. I de seneste 6 – 7 år har Christian drevet selvstændighed virksomhed med undervisning af revisorer, advokater mv. samt på bestyrelsesuddannelsen for startups. Han har desuden udviklet analysesoftware til værdiansættelse af virksomheder, som han har solgt til en kapitalfond.

Kurser

Regnskabsanalyse med fokus på SMV-segmentet

Kurset har fokus på måling af vækst, rentabilitet samt likviditet og risiko. På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan du med få udvalgte nøgletal eller KPI’er – Key Performance Indicators - kan mål en virksomheds præstationer. Der gives eksempler på en ”one-pager” ledelsesrapportering, hvor KPI’er præsenteres enkelt og grafisk i overskuelig form, så ”information overload” undgås. Kurset giver dig en ‘faglig værktøjskasse’ og et indblik i de nyeste metoder og nøgletal til belysning ...

Christian V. Petersen

2 kursustimer

Årsrapporten - Sådan læser du et regnskab

På dette kursus gennemgår vi årsrapporten og analyserer en virksomheds præstationer ved hjælp af simple, effektive nøgletal Kurset er til alle med begrænset kendskab til økonomi og årsrapporten, som ønsker at ”knække” et regnskab. Det kan være advokater, virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, analytikere, virksomhedsrådgivere og regnskabsmedarbejdere.

Christian V. Petersen

3 kursustimer

Værdiansættelse af start ups - Fra Løvens hule til Cash Flows

På dette kursus gennemgår vi en række ofte anvendte værdiansættelsesmodeller. Vi har særligt fokus på værdiansættelse af startups, men modellerne er generelt anvendelige på alle typer af virksomheder.   Kurset er for alle med begrænset kendskab til værdiansættelse, som ønsker at få et indblik i forskellige metoder til værdiansættelse af virksomheder. Det kan være advokater, virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, analytikere, potentielle investorer, virksomhedsrådgivere og regnskabsmeda...

Christian V. Petersen

3 kursustimer

Regnskabsanalyse i praksis

Kurset har fokus på måling af vækst, rentabilitet samt likviditet og risiko. På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan du med få udvalgte nøgletal eller KPI’er – Key Performance Indicators - kan mål en virksomheds præstationer. Der gives eksempler på en ”one-pager” ledelsesrapportering, hvor KPI’er præsenteres enkelt og grafisk i overskuelig form, så ”information overload” undgås.  Kurset giver dig en ‘faglig værktøjskasse’ og et indblik i de nyeste metoder og nøgletal til belys...

Christian V. Petersen

3 kursustimer

Værdiansættelse i praksis

Kurset omfatter den tekniske del af værdiansættelse. I praksis beregnes værdien vha. software – fokus er derfor på inddata (forudsætninger) og analysefortolkning af resultater. Desuden vil kurset gennemgå gængse modeller til værdiansættelse, værdiansættelse baseret på multipler (prisen for en krones overskud) og værdiansættelse baseret på fremtidig indtjening (DCF-modellen). Undervejs vil der desuden være en gennemgang af nøglefaktorer der har væsentlig påvirkning af værdien, samt beregning ...

Anni Haraszuk, Christian V. Pete...

4 kursustimer