Anja Staugaard Jensen

Anja er uddannet cand.jur og har i næsten 20 år rådgivet danske og udenlandske klienter i arbejds- og ansættelsesretten, inklusiv bonus- og incitamentsordninger. Hun underviser ofte i HR, compliance og andre ansættelsesretlige emner. Anja er også medforfatter til bogen ”Ejeraftaler med Medarbejderaktionærer”, der udkom i 2. udgave i oktober 2019.

Kurser

Incitamentsordninger for revisorer

Et stigende antal medarbejdere i Danmark er omfattet af kontant- og aktiebaserede incitamentsprogrammer.  Mange incitamentsprogrammer starter hos selskabets revisor; og derfor giver det mening, at man som revisor kender til de muligheder – men også begrænsninger – som den ansættelsesretlige lovgivning giver for udformning af incitamentsprogrammer, så man er på forkant og dermed undgår at foreslå en struktur, der senere viser sig at være uhensigtsmæssig fra en juridisk vinkel.  Kurset vi...

Anja Staugaard Jensen

2 kursustimer

Den gode opsigelse i skyggen af Covid19

Kursus fjernes maj 2024.  Den ekstraordinære situation, som Covid19 har udløst, skaber en lang række af problemer, som man som rådgiver kan blive involveret i. Selvom man som advokat eller revisor normalt ikke beskæftiger sig med HR eller arbejds- og ansættelsesret, oplever man måske, at klienter gerne vil kunne sparre og få gode råd til processen og få hjælp til at navigere i den kæmpestore mængde af information. Dette kursus kombinerer både jura og HR, så du som rådgiver bliver klædt ...

Karina Tewes, Anja Staugaard Jensen

3 kursustimer

Ejeraftaler og medarbejderaktionærer

Generel intro til kursus om ejeraftaler med medarbejderaktionærer Et stigende antal medarbejder i Danmark er omfattet af aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor en ejeraftale normalt regulerer ejerskabet af aktierne. Uanset om du er rådgiver for en ejerkreds og selskabet eller for en medarbejder, der bliver tilbudt deltagelse i et aktiebaseret incitamentsprogram, er det vigtigt at kunne rådgive om de særlige forhold, der gør sig gældende for ejeraftaler med medarbejderaktionærer.  Kan...

Anja Staugaard Jensen

4 kursustimer