Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-08

Værdiansættelse af fast ejendom ved familiehandler

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  52 anmeldelser

Reglerne om værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer har traditionelt været reguleret i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Dette cirkulære er nu blevet erstattet af et nyt cirkulære d. 27. september 2021 – også benævnt 21-cirkulæret. Den gamle +/- 15% regel er blevet erstattet af en +/-20% regel. Endvidere er det præciseret at man ikke kan anvende cirkulærets norm når der foreligger særlige omstændigheder. Afgrænsningen af de særlige omstændigheder er sket gennem dels retspraksis, dels administrativ praksis fra skatterådet og dels vi det netop udsendte styresignal fra skattestyrelsen. Med de forskellige tiltag er der tale om et minefyldt område hvor forudsigeligheden på området er meget svær. På det pågældende kursus vil du få en samlet overblik over hvad gældende ret er på området i dag sådan man kan se muligheder og faldgruber.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Værdiansættelse og særlige omstændigheder

I den første lektion vil der være en intro hvor den retlige ramme for værdiansættelse vil blive præsenteret, samt hvad særlige omstændigheder indebærer med inddragelse af en case.  

23 minutter

2.  Rammen for 'særlige omstændigheder'

I denne lektion vil afgrænsningen af begrebet 'særlige omstændigheder', i generel kontekst, blive præsenteret. Her med fokus på, at dette bør gennemgåes inden det holdes op imod den praksis det fremgår i. 

10 minutter

3.  Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

I denne lektion vil det præsenteres hvordan, når der skal laves afgrænsning af de særlige omstændigheder, at man skal forholde sig til nogle bestemte fikspunkter - der bør og skal gennemgåes og holdes op mod hinanden. 

33 minutter

4.  Særlige omstændigheder - Erhververens dispositioner

I lektion fire vil der være fokus på erhververs dispositioner, her er det eksempelvis hvordan erhververen af en ejendom er stillet efter den er blevet udleveret. 

8 minutter

5.  Særlige omstændigheder - samfundsmæssige forhold

I lektion fem er det de samfundsmæssige forhold der spiller ind under særlige omstændigheder, hvori der gennemgåes almindelig prisudvikling målt op imod vurderinger. 

16 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.