Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-10

Værdiansættelse af fast ejendom mellem selskaber

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  80 anmeldelser

Værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter er et kursus, der bredt sætter fokus på, hvordan man værdiansætter fast ejendom, og i hvilken udstrækning man kan støtte ret på værdiansættelsen. De situationer, der behandles, er situationer mellem interesseforbundne parter, der ikke er omfattet af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 eller fra 2021. Sidstnævnte vedrører overdragelser inden for gaver og boafgiftspligtig personkreds. Det er således typisk overdragelser mellem selskaber og kapitalejer samt selskaber, der vil blive behandlet på kurset omkring værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Ved deltagelse på kurset gives der et overblik over de efter praksis oftest forekommende situationer, og hvordan man løfter bevisbyrden for skatteyderen og/eller fra skatteforvaltningens side til at anvende andre værdier end den sædvanlige standard.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lektion 1

I denne første lektion ser vi på:

 • Anvendelsesområde for JV C.B.3.5.4.3.
 • Den overordnede regulering

og

 • Hovedreglen
23 minutter

2.  Lektion 2

I denne lektion ser vi på værdisættelse i forbindelse med overdragelse fra selskab til interesseforbundet part:

 • til under kostprisen.
 • videresalg foreligger.
 • videresalg foreligger ikke.
28 minutter

3.  Lektion 3

I denne lektion ser vi på:

 • Skønsmæssige værdiansættelse fra skat
 • Udlejede lejligheder og andre byrder på ejendomme
 • Konkret interessefællesskab
 • Overdragelse med succession
38 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.