Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-10-24
Ajour d. 2022-12-05

Udvidet gennemgang med fokus på dokumentation

4 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  155 anmeldelser

Hvornår er dokumentationen tilstrækkelig? Vi drøfter en række områder ved udvidet gennemgang

På dette kursus kigger vi på kravene til dokumentation. Hvornår er der indhentet tilstrækkeligt, og hvornår nok er nok?

Vi tager afsæt i et selskab i klasse B, som får udført revisionen som udvidet gennemgang. Vi kigger på udvalgte områder indenfor udvidet gennemgang, kigger på dokumentation, og forsøger at komme hele vejen rundt om den udvidede gennemgang.

Tiden tillader ikke at vi gennemgår alle de praktiske dokumenter, men vi drøfter hvilke dokumenter der skal laves/indhentes, faktiske formuleringer mv.

Mål

Efter kurset har du overblik over krav til dokumentation ved en udvidet gennemgang af et årsregnskab.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

 • Krav til en udvidet gennemgang. Hvad skal laves, og hvornår er der ekstra krav?
 • Eksempler fra ekstern kontrol
 • Revisornævnskendelser
 • Revisionsbeviser for omsætning
 • Goodwill
 • Ejendomme indregnet til dagsværdi
 • Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.
 • Varelager
 • Tilgodehavender fra salg
 • Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder
 • Skatteaktiver
 • Den generelle præsentation af årsregnskab
 • Primobalance

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Udvidet gennemgang generelt

Første lektion omhandler det generelle omkring udvidet gennemgang. Der startes med lidt historie om hvordan man er kommet hertil, størrelsesgrænser, erklæringer m.m.

31 minutter

2.  Kundeaccept

Der fortsættes med kundeaccept, som der altid skal laves grundet sikkerhed. Der bliver derfor gennemgået hvornår man skal have accept, samt hvor meget man skal have. 

21 minutter

3.  Udførelse

Hvor meget og hvor lidt skal der laves? Dette vil være temaet for denne lektion, hvor der vil blive gennemgået de handlinger der skal udføres.

25 minutter

4.  Supplerende handlinger

Ud over de primære handlinger er der en række supplerende handlinger som man også skal lave når det kommer til udvidet gennemgang. Disse vil blive gennemgået på denne lektion.

38 minutter

5.  UG på M/S. Fravalg i D/S.

Der er på denne lektion udvalgt nogle særlige emner, omhandlende udvidet gennemgang på moderselskabet, når dette er fravalgt i datterselskabet, de der ofte er spørgsmål på dette område.

10 minutter

6.  Dokumentation

Der bliver i denne lektion gennemgået overordnet hvad der skal dokumenteres når man lavet udvidet gennemgang.

28 minutter

7.  Revisor valgt efter balancedagen

Der kan være nogle særlige regler og ting som skal gøres anderledes, hvis man som revisor er valgt i balancedagen. Dette bliver gennemgået på lektionen, samt hvordan man forholder sig til dette.

10 minutter

8.  Erklæringen

Lektionen omhandler den revisorerklæring der skal laves i forbindelse med udvidet gennemgang.

7 minutter

9.  Revisornævn

Sidste lektion kommer ind på en lang række sager som er bragt for revisornævnet. Sagerne er valgt ud fra, hvad er interessant i afgørelserne, så der kan læres af fejlene.

21 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.