Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-11-30
Ajour d. 2020-11-30

Skat ved udlejning og overdragelse af fast ejendom

6 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  33 anmeldelser

På kurset vil reglerne om beskatning af udlejning og overdragelse af fast ejendom blive gennemgået. På overdragelsesområdet kan beskatningen enten ske efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) eller efter reglerne om beskatning af næringsejendomme.

 

Den første del af kurset fastlægger, hvornår en fast ejendom foreligger, afståelsesbegrebet, afståelsestidspunkt m.v.

 

Den anden del af kurset behandler opgørelse af ejendomsavancen. Hvordan opgøres købe- og salgssummerne, og hvilken regulering skal der foretages. Endvidere behandles avanceregulerende forhold samt beskatning af avancen.

 

Den tredje del af kurset behandler de muligheder, der er for at udskyde beskatningen af ejendomsavance. Dette kan være genanbringelse af ejendomsavance, sælgerpantebrevsmodel, genopførelse af skadede ejendomme m.v.

 

Den fjerde del af kurset behandler mulighederne for at afstå fast ejendom skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dette centrerer sig især omkring parcelhusreglen. Hvad er betingelserne for skattefrihed? Blandede ejendomme og ekspropriationssituationerne behandles også.

 

Den femte del af kurset behandler næringsejendomme. Hvornår foreligger der næring, og hvad er den særlige behandling af dette skattemæssigt?

 

Den sjette og sidste del af kurset behandler udlejning af fast ejendom. Hvordan opdeles ejendomskategorierne i forhold til beskatningen af udlejning, og hvad indeholder reglerne?

 

Kurset vil ikke gennemgå rammerne for værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Fastlæggelse af fast ejendom

Den første del af kurset fastlægger, hvornår en fast ejendom foreligger, afståelsesbegrebet, afståelsestidspunkt m.v.

 

 

ca. en time

2.  Opgørelse af ejendomsavancen

Den anden del af kurset behandler opgørelse af ejendomsavancen. Hvordan opgøres købe- og salgssummerne, og hvilken regulering skal der foretages. Endvidere behandles avanceregulerende forhold samt beskatning af avancen.

 

 

ca. en time

3.  Mulighed for udskydelse af beskatning

Den tredje del af kurset behandler de muligheder, der er for at udskyde beskatningen af ejendomsavance. Dette kan være genanbringelse af ejendomsavance, sælgerpantebrevsmodel, genopførelse af skadede ejendomme m.v.

 

 

40 minutter

4.  Muligheder for afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven

Den fjerde del af kurset behandler mulighederne for at afstå fast ejendom skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dette centrerer sig især omkring parcelhusreglen. Hvad er betingelserne for skattefrihed? Blandede ejendomme og ekspropriationssituationerne behandles også.

 

 

ca. en time

5.  Næringsejendomme

Den femte del af kurset behandler næringsejendomme. Hvornår foreligger der næring, og hvad er den særlige behandling af dette skattemæssigt?

 

 

15 minutter

6.  Udlejning af fast ejendom

Den sjette og sidste del af kurset behandler udlejning af fast ejendom. Hvordan opdeles ejendomskategorierne i forhold til beskatningen af udlejning, og hvad indeholder reglerne?

 

 

20 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.