Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-17

Selskabsretslige erklæringer - Overblik og gennemgang af selskabsretlige erklæringer

3 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  127 anmeldelser

Selskabsretlige erklæringer - overblik og gennemgang af selskabsretlige erklæringer

Vi giver dig et overblik over de mange selskabsretlige erklæringer.

 

På dette kursus kigger vi de forskellige selskabsretlige erklæringer, som er krævet efter selskabslovens regler.

Vi gennemtrawler hele selskabsloven, og drøfter hvilke former for erklæringer man vil kunne komme ud for, efter selskabsloven. Vi kigger på hvilke regler erklæringerne skal laves efter.

Der er ikke tale om en selskabsretlig gennemgang, men der bliver kort omtalt hvad man skal være særlig opmærksom på, i de enkelte situationer.

På et andet kursus vil vi gennemgå de praktiske dokumenter i en række udvalgte situationer (for eksempel genoptagelse og udlodning af fordring), men vi drøfter kort på dette kursus hvilke dokumenter der skal laves.

Mål

Efter kurset har du overblik over de forskellige selskabsretlige erklæring.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a. regler om erklæring om:

 • At de økonomiske dispositioner i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget.

 • Revisors fratræden.

 • Stiftelse / efterstiftelse.

 • Revisors kontrol af overholdelse af formalia.

 • Kapitalforhøjelse / kapitalnedsættelse.

 • Udbytte.

 • Kapitalejerlån.

 • Genoptagelse.

 • Fusion og spaltning.

 • Vi kigger på erklæringsbekendtgørelsens krav og krav efter ISAE 3000.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Oversigt over selskabsretlige erklæringer – del 1

I denne lektion starter vi med at få en oversigt over selskabretlige erklæringer, hvilket vi vil fortsætte med i næste lektioon. 
I denne første gennemgår vi stiftelse.
 

ca. en time

2.  Oversigt over selskabsretlige erklæringer – del 2

I denne lektion fortsætter vi med overblikket af selskabsretlige erklæringer

ca. en time

3.  Standarder, erklæringsbekendtgørelse

I denne lektion gennemgår vi erklæringbekendtgørelsen og de paragraffer den skal overholde. 

24 minutter

4.  Krav til dokumenter efter ISAE 3000

I den sidste lektion gennemgår vi de krav der er til dokumenter efter ISAE 3000, god revisorskisk og kvalitetsstyring, mm. 

27 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.