Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-09-29

Selskabsretslige erklæringer – fokus på arbejdspapirer

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  105 anmeldelser

På dette kursus gennemgår vi de faktiske arbejdspapirer ved en række selskabsretlige erklæringer.

 

Vi kigger på 3 eksempler: Stiftelse, genoptagelse og udlodning af fordring. Vi kigger på hvilke praktiske dokumenter der skal laves, og hvordan disse dokumenter kunne udformes.

Centralt er planlægningsnotatet som redegør for hvad vi skal udføre, regler i forbindelse med den pågældende erklæring (fx hvornår kan det lade sig gøre), hvordan vi skal lave det, og forslag til faktiske handlinger der skal udføres.

Mål

Efter kurset har du overblik over den praktiske udformning af arbejdspapirerne for arbejdet med 3 forskellige selskabsretlige erklæringer.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a. regler om erklæring om:

  • Stiftelse

  • Genoptagelse

  • Udbytte

  • Kravene til dokumenter efter Hvidvaskloven, som måtte være relevante.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Stiftelse

Denne første lektion vil forkusere på erklæringsarbejde ved en stiftelse, hvor revisor indestår for kapitalen. Vi ser blandt andet på hvem der kan erklære og oversigt over dokumenter og pligter i forbindelse med hvidvaskloven.

42 minutter

2.  Genoptagelse

I denne lektion vil vi gennemgå erklæringsarbejde ved genoptagelse. Her vil vi komme ind på ekempelvis tvangsopløsning, se på nogle erklæringseksempler, planlægningsnotat og liste over ikke-korrigeret fejlinformation.

37 minutter

3.  Udlodning af fordring

I denne sidste lektion vil vi gennemgå erklæringsarbejde ved udlodning af fordring (relevant ved kapitalejerlån)  og desuden tage en kort opsamling på de pointer der har været gennem kurset.

29 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.