Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-11-07
Ajour d. 2023-11-14

Selskabsretlige erklæringer med fokus på det selskabsretlige

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  80 anmeldelser

Vi gennemgår en række forskellige selskabsretlige forhold, som kan medføre en erklæring fra revisor.

På dette kursus kigger vi på de fleste selskabsretlige forhold, som efter omstændighederne vil kunne medføre erklæring fra revisor. Vi ser også på om de medfører/ikke medfører erklæring. Og vi taler om de mest oplagte ”fælder man kan falde i”, når revisor laver selskabsretlige erklæringer.

Mål
Efter kurset har du overblik over de selskabsretlige krav der er gældende ved mange selskabsretlige erklæringer.

Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a. regler om:

 • Stiftelse
 • Apportindskud
 • Fratræden
 • Fusion
 • Genoptagelse
 • Udbytte
 • Kapitalejerlån
 • Bogføringsloven
 • Aktieombytning
 • Kapitalforhøjelse
 • Kapitalnedsættelse
 • Formaliaerklæring
 • Generel undtagelse for vurderingsberetninger
   

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Stiftelse

I den første lektion ser Bjarne Aalbæk på hvem det er der kan erklære, lave efterstiftelse, samt selskabsloven § 17 registrering. Dernæst ses på reglerne for apportindskud og vurderingsberetning. 

10 minutter

2.  Fratræden i utide

I den første del af lektionen ses på hvad der skal gøres når en generealforsamlingsvalgt revisor fratræder. Efterfølgende gennemgås reglerne for fusionsregnskab.

11 minutter

3.  Genoptagelse

I denne lektion ses på årssagerne til  tvangsopløsning og hvordan et selskab kan genoptages. 

10 minutter

4.  Udbytte

Bjarne forklarer i denne lektion reglerne for ordinært udbytte, hvornår det er relevant at lave en mellembalance, samt udlodning af udbytte og erklæring om ulovligt udbytte. 

10 minutter

5.  Kapitalejerlån

Der ses på ofte oversete problemer i forbindelse med dokumentation for tilbagebetaling. Der gives et eksempel på tilbagebetaling af kapitalejerlån og udlodning af kapitalejerlån. I anden del af lektionen gennemgår Bjarne Aalbæk hvad man skal være opmærksom medbogføringsloven, i forhold til at Erhvervsstyrelsen kan bede om en erklæring om hvorvidt bogføringsloven er overtrådt.

8 minutter

6.  Aktieombytning

I første del af lektionen ses reglerne for hvordan man laver kapitalombytning. I anden del gennemgås reglerne for kapitalfohøjelse og nedsættelse.

16 minutter

7.  Kapitalnedsættelse

Bjarne Aalbæk gennemgår reglerne for kapitalnedsættelsei forskelligetyper selskaber, procedurekrav og eksempel på revisors erklæring.

12 minutter

8.  Formalia-erklæring

Der startes med at se på SEL §147 vedrørende manglende overholdelse af formalia og dernæst kontrol af  formalia. Til sidst ses et eksempel på formaliaerklæring bortset-fra.

17 minutter

9.  Generel undtagelse for vurderingsberetninger

I den sidste lektion ses på reglerne for generel undtagelse for vurderingsberetninger og til sidst tages en kort opsummering på kurset.

6 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.