Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-06-03

Revision af projektregnskaber

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  50 anmeldelser

Revision af projektregnskaber i henhold til god offentlig revisionsskik

Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt, når revisionen af projektregnskaber skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (SOR)?

Dette kursus giver dig indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision samt finansiel revision af projektregnskaber. Vi tager udgangspunkt i de ajourførte Standarderne om Offentlig Revision (SOR). Ifølge SOR 6 og 7 skal standarderne anvendes med de fornødne tilpasninger på projektregnskaber. Derfor er FSR’s vejledning om revision af projektregnskaber et væsentligt fortolkningsbidrag til implementering af SOR-standarderne på projektregnskaber.

Hvilke krav stiller det til revisors arbejde, og hvad betyder de ajourførte standarder for dig?

Mål

Efter kurset har du overblik over kravene i de SOR-standarderne til revision af projektregnskaber, herunder også FSR’s vejledning til fortolkning heraf:

 • Få opdateret din viden om finansiel revision, juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision af projektregnskaber
 • Bliv skarp på kravene i de ajourførte SOR-standarder og FSR’s fortolkning heraf i henhold den af FSR udgivne vejledning til fortolkning heraf
 • Få indsigt i, hvordan du planlægger, udfører og rapporterer din revision af projektregnskaber i henhold til god offentlig revisionsskik.

Kurset er for dig der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om dette kun er en biaktivitet for dig. Der undervises på masterniveau.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

Grundlaget for forvaltningsrevision

 • Modelinstruks § 2-4

”Nye” standarder for offentlig revision

 • SOR 5-7
 • FSR’s Vejledning om forvaltningsrevision og juridisk-kritisk i henhold til SOR 6 og SOR 7
 • FSR’s Vejledning om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af projektregnskaber

Forvaltningsrevision

 • Sparsommelighed
 • Produktivitet
 • Effektivitet
 • Økonomistyring

Revisionsprocessen

 • Regelgrundlag og tilsagn
 • Kunde-/opgaveaccept og aftalebrev
 • Styring af opgaven og kvalitetssikring
 • Kendskab til kunden
 • Væsentlighed
 • Risikovurdering
 • Planlægning – art, omfang og tidsmæssig placering
 • Kommunikation

Tilrettelæggelse af bogføring og proces

Støtteberettigede udgifter

Eksempler på særlige forhold og typiske fejl.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Grundlaget for forvaltningsrevision

Første lektion omhandler grundlaget for forvaltningsrevision, hvor modelinstruksen § 2-4 vil blive gennemgået.

10 minutter

2.  "Nye" standarder for offentlig revision

Anden lektion kommer ind på de nye regler fr offentlig revision, hvor også FSRs vejledning vil blive gennemgået sammen med de nye SOR standarder.

30 minutter

3.  Forvaltningsrevision

Næste lektion omhandler forvaltningsrevision og nogle begreber som ofte bliver brugt, nemlig; 

 • Sparsommelighed
 • Økonomistyring
 • Effektivitet
 • Produktivitet
10 minutter

4.  Revisionsprocessen

Lektionen gennemgår revisionsprocessen, som er en lang række emner og opgaver, som revisor har under revision. Her vil emnerne blive gennemgået enkeltvis. 

19 minutter

5.  Tilrettelæggelse af bogføring og proces

Der fortættes nu til tilskudsbetingelserne, hvor tilrettelæggelse af bogføring og proces bliver gennemgået.

16 minutter

6.  Støtteberettigede udgifter

Næstsidste lektion omhandler de støtteberettigede udgifter, hvor dokumentationskrav, udgifter, økonomisk sparsommelighed m.m. vil være nogle af de begreber som bliver gennemgået. 

4 minutter

7.  Eksempler på særlige forhold og typiske fejl

Sidste lektion kigger på eksempler på særlige forhold og typiske fejl. Her vil der være en masse praktiske eksempler, som kan tages med videre fra kurset. 

22 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Nielsen

Carsten Nielsen

Statsautoriseret revisor hos Martinsen Rådgivning & Revision

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.