Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-12-13

Kvalitetsstyring ved revision

3 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  36 anmeldelser

Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt i kvalitetsstyringsøjemed? Hvordan sikres det, at alle dokumenter udarbejdes?

På dette kursus gennemgår vi typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed. 

Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen som giver revisor problemer ved kontrollen. 

Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem.

Efter kurset har du overblik over de oftest forekommende problemer ved kvalitetsstyring, og har overblik over hvordan de udbedres.

Vi gennemgår bl.a.:

 • Hvor laver andre fejl som opdages i kvalitetskontrollen?
 • Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter ved revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed.
 • Revisionsbeviser for omsætningen, 
 • Revisionsbeviser for ejendomme der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen.
 • Revisionsbeviser for skatteaktiver.
 • Eksterne bekræftelser, herunder engagementsbekræftelser, debitorbreve, tinglysning osv.
 • Kravene til revisionsprotokol eller lignende, og i hvilke situationer?
 • Delkonklusion, samlet konklusion, og sammenhæng til erklæring.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Typiske fejl i kvalitetskontrollen?

Første lektion omhandler, hvor andre laver fejl i kvalitetskontrollen. Da der er flere problemområder, har Erhvervsstyrelsen lavet en undersøgelse, hvor de mest gentagene fejl bliver opridset. Disse efterfølges af nogle konkrete eksempler på, hvor dette kan gå galt på sagsniveau, samt hvordan man kunne løse dette. 

28 minutter

2.  Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter

De forskellige krav til dokumenter som skal udarbejdes i forhold til revision og dokumentkravene til udvidet gennemgang vil blive gennemgået på lektionen. Kravene til ISA revision bliver gennemgået, hvor der bliver gået særligt i dybden med planlægningsnotater, hvorefter der afsluttes med en tjekliste.

14 minutter

3.  Omsætning

Revision af omsætningen er en udfordring, og der kan nævnes hertil besvigelsesrisici omhandlende omsætningen. Skal man revidere om en omsætning er for høj eller for lav? Eller begge dele? Disse spørgsmål vil blive gennemgået på lektionen, samt hvordan man håndtager forhåndsantagelser. 

11 minutter

4.  Ejendomme efter §38

Der fortsættes med ejendomme samt de problemer der kan opstå når man har en investeringsejendom. Fordi investeringsejendomme kan indregnes under forskellige modeller, ser man typisk fejl her. Derfor vil de forskellige afskrivninger, typer af ejendomme, valuar og meget mere blive gennemgået på lektionen.

42 minutter

5.  Skatteaktiver

Skatteaktiver plejer ofte at volde problemer i kvalitetskontrollen, da det er et luftigt aktiv og det er svært at skaffe revisionsbevis for dets faktiske værdi. Derfor er der på lektionen en gennemgang af, hvordan man regnskabsmæssigt behandler skatteaktiver. Der vil gennem lektionen være en række eksempler til gennemgang og illustration af dette.

22 minutter

6.  Eksterne bekræftelser

Der fortsættes med eksterne bekræftelser – hvor skal man og hvornår skal man ikke? Når man benytter ISA revision, får man et mere korrekt og sikkert regnskab, hvortil man kan hente mange eksterne bekræftelser. Eksterne bekræftelser kan komme i mange former og omhandler også flere forskellige interne fysiske og ikke-fysiske objekter.  

6 minutter

7.  Kravene til revisorprotokol og lignende

Revisorlovens § 20 er ophævet og der er ikke længere krav til revisorprotokol. Men hvordan holder man så styr på deadlines og hvad der kan undlades? Hvis du ikke laver protokol, så husk at der stadig er krav til kommunikationen. Ellers er der nogle forskellige rapporteringskrav, som kræver nogle apporteringskrav. Alt dette bliver gennemgået med eksempler på lektionen.

9 minutter

8.  Konklusion

Sidste lektion omhandler konklusion, delkonklusion og sammenhæng mellem erklæringer. Der skal være sammenhæng mellem erklæringerne og konklusionen, da disse kan påpege mangler hvis de ikke stemmer overens. De mest væsentlige områder bør også få en delkonklusion, så der kan dokumenteres for væsentlige forhold. Dette og mere til bliver gennemgået på denne sidste lektion.

7 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.