Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-07-05

Kriseramt virksomhed

4 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  147 anmeldelser

Vi giver dig et overblik over de regnskabsmæssige – og erklæringsmæssige problemer ved manglende evne til fortsat drift.

På dette kursus kigger vi på de regnskabsmæssige regler om fortsat drift. Om Årsregnskabslovens grundlæggende krav, og hvad man gør, hvis der ikke er tale om fortsat drift.

Vi drøfter hvad kravene er til revisors handlinger ved assistanceerklæringer.

Vi kommer ind på hvad kravene er til revisors handlinger ved erklæring om udvidet gennemgang.

Og vi kigger på hvad kravene er til revisors handlinger ved erklæring om revision efter de internationale standarder om revision (som er lidt nemmere at gå til, fordi der er en veldokumenteret ISA-standard om fortsat drift).

Mål:

Efter kurset har du overblik over de regnskabs- og revisionskrav der gælder ved fortsat drift.

  • Kursusindhold
  • Vi gennemgår bl.a. regler om erklæring om:
  • Kriseindikatorer.
  • Regnskabsmæssige krav i Årsregnskabslovens klasse B.
  • Krav ved assistance.
  • Krav ved udvidet gennemgang.
  • Krav ved revision efter de internationale standarder om revision.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Kriseindikator

I denne første lektion gennemgår vi de kriseindikatorer er kan være i regnskaber, hvor vi blandt andet ser på desinationen af ÅRL  § 13, og indikatorer på Going concern problemer - økonomi, drift og andet. 

ca. en time

2.  Regnskabsmæssig behandling i klasse B

I denne lektion tager vi brug af det vi har gennemgået i første lektion, hvor vi ser på et tænkt eksempel med en klasse B virksomhed. 

19 minutter

3.  Krav ved assistance

Vi ser på hvad ugangspunkt er for revisor og hvilke opgaver de har (og ikke har) i foribende med assistance.

19 minutter

4.  Krav ved udvidet gennemgang

Vi ser på udvidet gennemgang, hvor der foreklares om supplerende og yderligere handlinger samt bevis. Desuden gennemgås et Going concern hjælpeskema.

25 minutter

5.  Krav ved ISA revision

I denne sidste lektion gennemgår vi forudsætningerne til krav ved ISA revision, hvem tager snvaret og hvad er det revisor skal udføre?

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.