Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-17

Kom godt igennem kvalitetskontrollen

6 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  53 anmeldelser

Når man udtages til kvalitetskontrol, oplever de fleste typisk et større eller mindre sug i maven. Dette kursus belyser de fleste forhold, og har som succeskriterie, at du består kontrollen.

På dette kursus gennemgår vi processen om kvalitetskontrol. Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten, hvordan foregår kontrolbesøget, må kontrollanten tage ting med sig, hvilke sager udtages osv.?

Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer som kontrolleres. Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen som giver revisor problemer ved kontrollen.

Efter kurset har du overblik over kvalitetskontrol, og har forudsætningerne for succes med gennemførelse af kontrollen. Kurset fokuserer på de, som er udtaget eller forventer at blive udtaget til kontrol.

Vi gennemgår bl.a.:

  • Krav til dokumenter
  • Kontrollens fokusområder 
  • Kontrol af sager 
  • ISA revision
  • Gennemførelse af kontrollen
  • Systemkontrol og intern overvågning
  • og meget mere!

Kurset er opdateret i januar 2022.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Agenda og proceduren omkring kvalitetskontrol

Første lektion omhandler agenda og proceduren omkring kvalitetskontrol, som vil blive gennemgået i dybden.

ca. en time

2.  Sager der udtages

Det generelle grundlag bag proceduren gennegåes, herunder antal sager og hvilke sager der udtages.

11 minutter

3.  Krav til dokumenter

Lektionen omhandler kravene til dokumenter, som indgår i proceduren.

7 minutter

4.  Det generelle - fokusområder

Lektionen omhandler kontrollens fokusområder, hvor man især skal lægge en masse fokus som revisor.

6 minutter

5.  Kontrollen

Lektionen omhandler gennemførelsen af selve kontrollen. Her vil skema A blive gennemgået, med de generelle oplysninger der skal afgives.

8 minutter

6.  Systemkontrol og intern overvågning

Der fortsættes med gennemførelse af kontrollen, men med fokus på systemkontrol og kontrol af intern overvågning.

22 minutter

7.  Sagskontrol ISA revision

Der fortættes med gennemførelse af kontrollen, men med fokus på kontrol af sager samt fokusområderne ved ISA revision.

ca. en time

8.  Sagskontrol

Der fortsættes med gennemførelse af kontrollen, men kontrol af sager, samt udvidet gennemgang.

40 minutter

9.  Kontrol af efteruddannelse

Der fortsættes med gennemførelse af kontrollen, men med fokus på kontrol af efteruddannelse. 

9 minutter

10.  Det faglige

Lektionen går videre fra gennemførelse af kontrollen og fortsætter med det faglige indhold. Her vil ISA revision bl.a. blive gennemgået.

8 minutter

11.  ISA revision

Der fortsættes med faglige indhold, men med særligt fokus på ISA revision af indtægter.

17 minutter

12.  Ejendomme efter regnskabslovens §38

Der fortsættes med det faglige indhold, men med særligt fokus på ISA revision af investeringsejendomme.

19 minutter

13.  Skatteaktiver

Der fortsættes med det faglige indhold, med med fokus på ISA revision af skatteaktiver. Her vil eksterne bekræftelser og protokol også blive gennemgået, og der vil være en række opsamlinger og konklusioner.

13 minutter

14.  Generelle dokumenter om revision

Der fortsættes stadig med det faglige indhold, med fokus på de generelle krav der er til dokumenter.

3 minutter

15.  Udvidet gennemgang

Der fortsættes med det faglige indhold, men med udvidet gennemgang i fokus. Her vil bl.a. indtægter, investeringsejendomme og skatteaktiver også blive gennemgået.

8 minutter

16.  Eksterne bekræftelser

Den sidste lektion omhandler fortsat det faglige indhold. Udvidet gennemgang vil stadig bleve gennemgået, men med eksterne bekræftelser og rapportering til ledelsen sok´m fokuspunkt. Der vil derfor også være en række konklusioner på lektionen, samt oversigt/krav til dokumenter og ofte overset dokumentation.

9 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.