Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-05

Kapitalejerlån

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  80 anmeldelser

Rådgivning om lån til kapitalejere er et kompliceret område for revisorer. På kurset får du gennemgået de forskellige reguleringsformer for kapitalejerlån således at du opnår et overblik over den retlige regulering. Den selskabsretlige regulering bliver gennemgået, så du får viden om, hvornår et lån er lovligt og ulovligt, herunder konsekvenserne ved ulovlighed. De skattemæssige regler bliver ligeledes gennemgået, således at du er i stand til at afgøre, hvad der udløser skat og hvad gør ikke, samt hvordan en situation optimeres, hvis der udløses skat. Du får indblik i de forskellige regnskabsmæssige udfordringer som kapitalejerlån medfører. Kapitalejerlån kan være omfattet af forpligtelserne i hvidvasklovgivningen, sådan at der skal indberettes til hvidvaskdirektoratet, hvis der foreligger et kapitalejerlån. Du får viden om, hvornår man skal indberette, og hvad konsekvenserne er ved manglende indberetning. På kurset opnås der et samlet overblik over de retlige reguleringer af kapitalejerlånene, således at du kan rådgive dine kunder bedst muligt. Kurset behandler ikke reglerne om selvfinansiering.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Selskabsretlig regulering af kapitalejerlån

For det første gennemgås den selskabsretlige regulering af kapitalejerlån. Hvornår er et lån lovligt, og hvornår er det ulovligt. Hvad er konsekvenserne ved ulovlighed – hvilken rente kan man kræve, og hvilken straf kan man ifalde? – Hvornår kan man gøre et ulovligt lån lovligt?

40 minutter

2.  Skatterettelige omstændigheder ved kapitalejerlån

I denne lektion gennemgås de skattemæssige regler for kapitalejerlån. Ligningslovens § 16 E giver mulighed for, at kapitalejerlån kan beskattes. Hvornår bliver man fanget af skattebestemmelsen? Hvordan bliver beskatningen gennemført? Hvilke undtagelser er der til beskatningen? Hvordan håndterer man situationen, hvis der sker beskatning? Og kan man på nogen måde reparere herpå?

ca. en time

3.  Regnskabsmæssige omstændigheder ved kapitalejerlån

Kapitalejerlån medfører forskellige regnskabsmæssige udfordringer. Hvordan vises kapitalejerlån i regnskabet, og hvad er konsekvenserne for regnskabet, hvis lånet er ulovligt?

8 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.