Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-06-24

IAS 8 Regnskabspraksis, Ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl samt IAS 10 Begivenheder efter balancedagen

1 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  25 anmeldelser

IAS 8 indeholder kriterier for valg og ændring af regnskabspraksis samt krav til den regnskabsmæssige behandling af og oplysninger om ændring i regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår.

IAS 10 foreskriver, hvornår en virksomhed skal regulere årsregnskabet som følge af begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og hvilke oplysninger, der skal gives om tidspunktet for årsregnskabets godkendelse til offentliggørelse og om begivenheder efter balancedagen.

På kurset gennemgår vi jf. nedenfor de mere detaljerede krav i IAS 8 og IAS 10.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  IAS 8 (anvendt regnskabspraksis, skøn og fejl)

Denne lektion omhandler IAS8. Lektionen vil gennemgå målsætninger, effekt, nøglebegreber, anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn samt fejlrettelser.

 

37 minutter

2.  IAS10 (begivenheder efter balancedagen)

Denne lektion omhandlende IAS10 vil gennemgå regulerende og ikke-regulerende begivenheder samt præsentations- og oplysningskrav.

13 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Nielsen

Carsten Nielsen

Statsautoriseret revisor hos Martinsen Rådgivning & Revision

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.