Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2019-05-15
Ajour d. 2021-10-01

Generationsskifte

5 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  22 anmeldelser

Underviser Bent Ramskov har gennem de sidste 25 år arbejdet med skatteret, og især selskabsbeskatning med fokus på generationsskifte og omstrukturering. Kurset her omhandler generationsskifte af personejet virksomheder og personligt ejede aktieanparter. Spørgsmål omhandlende hvordan gør man, hvilke muligheder findes der, hvordan med Skat m.m., vil gennem lektionerne blive besvaret. Det er et område med stor politisk bevågenhed, hvilket giver stor dynamik i regelsættet og stort fokus. 

Gennem kurset får du kenskab til de forskellige værktøjer der findes på området, et overblik for at overdrage personligt ejede virksomheder og aktier fra én generation til en yngre generation, og hvornår kan man gøre det uden succession.

Kursets fire lektioner omhandler: 

  1. Overordnede betragtninger om skatte- og afgiftskonsekvenser med og uden succession 
  2. Betingelser for overdragelse med og uden succession 
  3. Restvirkninger ved succession for erhververe og overdragere 
  4. Overdragelsessum 

Samlet får du et overblik over hvordan man kan gennemføre generationsskifte mellem fysiske personer. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Del 1

 

Første lektion omhandler betragtninger om hvilke skatte og afgiftsmæssige sekvenser et eventuelt generationsskifte for personligt ejede virksomheder eller personligt ejede kapitalandele, samt hvad dette vil medføre. Der gennemgås også hvilke skattemæssige konsekvenser der kan være tilknyttet, både som overtager og som afgiver. Lektionen afsluttes med skatteudskydelse, og nogle forskellige eksempler herpå hvorefter der kommer en opsummering.

23 minutter

2.  Del 2

 

Anden del af kurset berører betingelserne for overdragelse med succession, for personligt ejede virksomheder og personligt ejede kapitalandele i unoterede selskaber. Når man kigger på et generationsskift, er der nogle essentielle spørgsmål man skal stille, som alle vil blive gennemgået på lektionen.  Betingelserne er delt efter personelle betingelser, tekniske betingelser og særlige betingelser. Der vil yderligere blive gennemgået overdragelse med succession af et dødsbo.

ca. en time

3.  Del 3

 

Tredje lektion er en gennemgang af restvirkningerne ved successionen og hvad successionen rent faktisk betyder, både for overdrageren og for erhververen. Der er et finansieringselement ved at overdrage med succession. Overdragelse med succession vil blive gennemgået gennem hele lektionen, og der vil løbende være eksempler på de nævnte regler og paragraffer.

18 minutter

4.  Del 4

 

Sidste lektion går på berigtigelse af overdragelsessummen. Gennem de tidligere lektioner har vi fået afgrænset hvorvidt vi kan overdrage med eller uden succession, samt hvad retsvirkningen af successionen er. Næste skridt er derfor at få berigtiget købesummen af formuen. Der vil på lektionen blive gennemgået hvordan man kan generelt med succession kan berigtige købesummen, men også hvis man gør det uden succession. Successionen er ikke nødvendig, da mulighederne og begrænsningerne er de samme. De forskellige berigtigelser af overdragelsessummen vil blive gennemgået med eksempler og gode råd. Lektionen afsluttes med nogle konkrete sager og afgørelser indenfor berigtigelse af overdragelsessummen.

ca. 2 timer
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.