Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-25

Fravalg af revison

3 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  113 anmeldelser

Mange selskaber i Danmark kan fravælge revision. Men der er krav til hvordan dette gøres. Og der er undtagelser. Og nye krav på vej.

På dette kursus gennemgår vi reglerne for fravalg af revision. Hvilke krav skal være opfyldt? Og under hvilke omstændigheder kan man ikke fravælge revision alligevel?

Derudover kigger på de kommende regelændringer om fravalg af revision i Kontrolpakke ’22, som forventes vedtaget i 2022, og kommer til at gælde i løbet af 2023 mv.

Mål

Efter kurset har du overblik over reglerne for fravalg af revision for virksomheder i årsregnskabslovens klasse B.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

 • Statistik over, hvor mange der fravælger revision.
 • Reglerne for fravalg, generelt.
 • Formkrav.
 • Formkrav, der ikke er overholdt.
 • Undtagelser, virksomheder der ikke må fravælge alligevel.
 • Pålæg af revision.
 • Fravalg i koncern.

Kontrolpakke ’22 (er på nuværende tidspunkt i høring)

 • Visse virksomheder må ikke fravælge revision. Justering af reglerne
 • Der indføres revisorpligt i visse brancher.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  De generelle regler om fravalg

Første lektion omhandler fravalg, og hvornår man må fravælge revision. Her bliver der gennemgået de forskellige virksomhedstyper, samt hvilke muligheder disse har.

ca. en time

2.  Formkrav

Der fortsættes med formkrav, hvor der vil blive gennemgået hvilke formkrav der er og hvad man kan gøre hvis disse ikke bliver overholdt. 

15 minutter

3.  Undtagelse for straf

Lektionen omhandler hvornår man ikke må fravælge revision på baggrund af straf, hvilket typisk omhandler straffede virksomheder eller personer tilknyttet.

20 minutter

4.  Pålæg om revision

Næstsidste lektion omhandler hvordan Erhvervsstyrelsen kan pålægge revison til virksomheder, hvor de finder fejl og mangler i regnskabet.

37 minutter

5.  Kontrolpakke '22

Sidste lektion omhandler kontrolpakken '22, som endnu ikke er vedtaget, men opsummerer de ændringer der kommer i forhold til fravalg af revision. Hvis dette vedtages kan man forvente at reglerne vil være gældende fra 2023.

29 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.