Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-08-08

Erklæringer på det offentlige område

3 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  21 anmeldelser

Hvordan sikrer man i hverdagen, at kvaliteten er tilfredsstillende i ens erklæringer og anden skriftlig rapportering på det offentlige område, når revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (SOR)?

Dette kursus giver dig indsigt i teori og praksis inden for erklæringer og anden skriftlig rapportering på det offentlige område, hvilket vil sige i forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i de ajourførte Standarderne om Offentlig Revision (SOR) og fokuserer på FSR’s vejledning om revisors rapportering af væsentlige kritiske bemærkninger og andre bemærkninger. Derudover gennemgås et eksempel fra praksis, hvor revisor har afgivet væsentlige kritiske bemærkninger i revisionspåtegningen..

Mål

Efter kurset har du overblik over kravene i de ajourførte SOR-standarder til revisors rapportering ligesom du får indblik i FSR’s fortolkning af, hvorledes disse krav kan imødekommes i praksis ved forklaringer og uddybende vejledning samt illustrative eksempler:

 • Få opdateret din viden omkring skriftlig rapportering til ledelsen m.fl. af forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision
 • Bliv skarp på kravene til revisors skriftlige rapportering i de ajourførte SOR-standarder
 • Få indsigt i, hvordan du rapporterer din forvaltningsrevision og juridisk kritiske revision med fokus på SOR 5-7 og praktiske eksempler fra praksis og Rigsrevisionen

Kurset er for dig der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om dette kun er en biaktivitet for dig. Der undervises på masterniveau.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

Overordnede begreber i forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

 • Forvaltningsrevision er værdiskabende revision
 • Revisionstyper (finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision)
 • Plantemaer og emner i SOR 6-7
 • Hvad er regelbrud og forvaltningsmangler i SOR 6-7
 • Opbygning af revisors rapportering (SOR 5)

Rapportering af væsentlige kritiske bemærkninger og andre bemærkninger og anbefalinger

 • Væsentlige kritiske bemærkninger
 • Kritiske bemærkninger
 • Væsentlige bemærkninger
 • Anbefalinger
 • Andre bemærkninger

Illustrative eksempler fra praksis

 • VUC Syd
 • Rigsrevisionens undersøgelse af løn og ansættelsesmæssige vilkår, rejer og repræsentation.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overordnede begreber i forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Første lektion ser på de overordnede begreber i forvaltnings- og juridisk-kritisk revision, hvor der starter med værdiskabelsen i forvaltningsrevisionen, revisionstyper, SOR 6 og 5 m.m.

ca. en time

2.  Rapportering af væsentlige kritiske bemærkninger og andre bemærkninger og anbefalinger

Anden lektion fortsætter med rapportering af væsentlige kritiske bemærkninger og anbefalinger, som er en vejledning fra FSR som hjælper revisorerne med at forholde sig til de forskellige rapporteringsformer.

16 minutter

3.  Illustrative eksempler fra praksis

Sidste lektion omhandler de få eksempler der findes fra kritiske bemærkninger fra revisorerne, som vil blive gennemgået her på lektionen.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Nielsen

Carsten Nielsen

Statsautoriseret revisor hos Martinsen Rådgivning & Revision

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.