Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-01-02

Aktuel skat 22/23

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  75 anmeldelser

På dette kursus får du overblik over og indblik i den nyeste udvikling i den skatteretlige lovgivning og praksis. De forskellige emner er udvalgt ud fra en praktisk synsvinkel og er de emner, der vurderes at have størst betydning for andre rådgivere fx revisorer og advokater. I dette halvår er det navnlig udviklingen i praksis, der fylder noget, da lovgivningsmagten har været sat på standby pga. folketingsvalget. Få fx overblik over udvikling i praksis om kapitalejerlån og +/- 15% reglen.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Skatteministerens åbningstale fra 4. oktober 2022

I den første lektion kigger vi på det der fastlagde en socialdemokratisk politik. Dette for at kunne give en ide om hvad der sigtes imod af ændringer og ny lovgivning. 

17 minutter

2.  Lovforslag L 7 - Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance og fastholdelse af loft over investorfradraget

I lektionen vil vi kigge på lovforslag L 7 og Lagerbeskatning af selskabers fastejendom. 

3 minutter

3.  Lovforslag L 9 - forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven

I tredje lektion vil lovforslaget L 9 kort berøres. 

2 minutter

4.  Seneste nyt vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - +/-15 % reglen

I denne lektion vil der kigges på praksis omkring overdragelse af fast ejendom, og nærmere kigges på hvor vi er nu og her. 

33 minutter

5.  Ejendomsbeskatningsloven - Overgangsreglerne

I femte lektion kigges der på de nye ejendomsbeskatningsregler, og hvordan de spiller ind med de nye arbejdsvurderinger. 

7 minutter

6.  Ny praksis vedr. successionsrækkefølge, dødsboskat og afgifter

Denne lektion omhandler det krydsfelt, som findes mellem skat, afgifter og dødsbobehandling med fokus på successionsrækker. 

9 minutter

7.  Praksis

Denne sidste lektion vil gennemgå udvalgt praksis fra 2022, som har været med til at sætte standarden for forskellige områder, eller som på anden måde har været tankevækkende.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.