Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-14

Aktuel revision

4 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  74 anmeldelser

ISA revision af virksomheder i klasse B, volder flere udfordringer. Vi stiller skarpt på de mest aktuelle forhold.


På dette kursus gennemgår vi aktuelle revisionsforhold ved ISA revision af årsrapporter i klasse B. Vi kigger bl.a. på risikovurderingen som ser ud til at blive ved med at volde problemer, de to ”præmieeksempler” revision af indtægter og regnskabsmæssige skøn, ændringer til reglerne om god offentlig revisionsskik, lettere ændring af revision af andelsboligforeninger, ændringer til alle erklæringer, idet der fra 1.1.2022 skal refereres til IESBA Code osv.


Og så kigger vi lidt på de forhold vi kan forvente os at fremtiden.

Mål
Efter kurset har du overblik over aktuelle ISA revisionsforhold.


Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:

 • Et par eksempler fra ekstern kontrol.
 • Risikovurdering + Anvendelse af ”betydelige” risici.
 • Væsentlighed
 • Revision af omsætningen
 • Revision af regnskabsmæssige skøn
 • Revision af regnskabet generelt klasse B
 • Områder som fravælges som mindre væsentlige
 • Et par interessante revisornævnskendelser
 • Revision af offentlige midler
 • Andelsboligforeninger
 • Uafhængighed
 • Corona
 • Erklæringer – IESBA Code
 • Kommende revisionsstandarder
   

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Eksempler fra ekstern kontrol, risikovurdering og anvendelse af ”betydelige” risici samt væsentlighed

I denne lektion gennemgår underviser eksempler på revisionsmæssige problemstillinger fra ekstern kvalitetskontrol. Deruover behandles begrebet risikovurdering herunder begrebet "betydelig risiko" og slutteligt gennemgås  væsentlighed.

33 minutter

2.  Revision af omsætningen

I denne lektion behandles emner såsom omsætning/indregning af indtægter, indtægtsprocedurer og revisionsbeviser.

22 minutter

3.  Revision af regnskabsmæssige skøn og af regnskabet generelt klasse B

Denne lektions hovedfokus er revison af regnskabsmæssige skøn, herunder om bl.a. ISA 540, samt revision af aktuelle problemstillinger i årsregnskabslovens klasse B.

38 minutter

4.  Områder som fravælges som mindre væsentlige og revisornævnskendelser

I denne lektion gennemgås områder som fravælges som mindre væsentlige og aktuelle revisornævnkendelser.

24 minutter

5.  Revision af offentlige midler

Hovedemnet i denne lektion er revision af offentlige midler, herunder bl.a. særlige revisionskrav, god offentlig revisionsskik og SOR.

14 minutter

6.  Andelsboligforeninger

Denne lektion gennemgår hvad der gælder for revision af andelsboligforeninger. 

16 minutter

7.  Uafhængighed

I denne lektion er der fokus på uafhængighed med emner såsom uafhængighedsbekendtgørelsen og eksempler.

10 minutter

8.  Corona

Denne lektion omhandler corona.

15 minutter

9.  Erklæringer - IESBA code

Denne lektion omhandler udforning af erklæring fra 1.1.2022 samt IESBA code.

9 minutter

10.  Kommende revisionsstandarder

I denne lektion er der fokus på kommende revisionstardarder. 

7 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.