Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-11-06
Ajour d. 2020-10-05

Værdiansættelse i praksis

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  29 anmeldelser

Kurset omfatter den tekniske del af værdiansættelse. I praksis beregnes værdien vha. software – fokus er derfor på inddata (forudsætninger) og analysefortolkning af resultater. Desuden vil kurset gennemgå gængse modeller til værdiansættelse, værdiansættelse baseret på multipler (prisen for en krones overskud) og værdiansættelse baseret på fremtidig indtjening (DCF-modellen).
Undervejs vil der desuden være en gennemgang af nøglefaktorer der har væsentlig påvirkning af værdien, samt beregning af kapitalomkostninger, særlige problemstillinger ved værdiansættelse af SMV-segmentet og værdiansættelse af startups (virksomheder med kort historik).

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Intro og centrale værdibegreber

I denne lektion vil Christian gennemgå generelle begreber ifm. værdiansættelse, herunder centrale værdibegreber, hyppigt anvendte forkortelser etc.
9 minutter

2.  Oversigt over modeller

I denne lektion får du et overblik over værdiansættelsesmodellerne, herunder de inkomstbaserede-, likvidations- og de relative værdiansættelsesmodeller.
3 minutter

3.  Tankegangen bag

Christian vil i denne lektion gennemgå kapitalværdibaserede modeller vs. mutipler, samt give et overblik over øvrige modeller, herunder realoptions-modellen og tilbagebetalingsmetoden.
3 minutter

4.  1. Opsummering

2 minutter

5.  Hvad er multipler?

I denne lektion gennemgår Christian multipler, og deres relevans for værdiansættelse af virksomheder. Undervejs suppleres der med eksempler fra dagligdagen.
6 minutter

6.  Eksempel på anvendelse af multipler

Denne lektion giver 3 konkrete eksempler på hvordan multipler anvendes ifm. værdiansættelse
4 minutter

7.  Multipler til beregning

Lektionen omhandler multipler ifm. værdiansættelse af virksomheder og egenkapital samt et overblik over branchespecifikke multipler.
10 minutter

8.  2. Opsummering

et minut

9.  Introduktion til kapitalværdibaserede modeller

Christian vil i denne lektion gennemgå kapitalværdibaserede modeller med eksempler fra forskellige aktivklasser.
5 minutter

10.  De 5 trin

Christian gennemgår her den 5-trinede tilbagediskonterede cash flow-model (DCF-modellen).
16 minutter

11.  Drifttiltag

I denne lektion har Christian fokus på optimering af driftresutlat, og afkast og værdi samt fordele og ulemper ved kapitalværdibaserede modeller.
11 minutter

12.  3. Opsummering

2 minutter

13.  Beregning af WACC

Denne lektion omhandler beregning af kapitalomkostningerne (WACC).
6 minutter

14.  Estimering af ejernes afkastkrav

Christian vil her gennemgå beregningen af ejernes afkastkrav samt modellen CAPM (Capital Asset Pricing Model).
9 minutter

15.  Estimering af afkastkrav ved hjælp af risikovurdering

Som et alternativt til CAPM gennemgår Christian driftmæssige og finansielle ricisi, til beregning af ejernes afkastkrav.
13 minutter

16.  4. Opsummering

2 minutter

17.  Særlige forhold - SMV

Christian gennemgår i lektionen de typiske kendetegn ved SMV-virksomheder, samt hvorfor man bør interessere sig for SMV-segmentet.
6 minutter

18.  Regnskabsmæssige problemstillinger

Denne lektion giver eksempler på udvalgte, regnskabsmæssige problemstillinger for SMV-virksomheder.
18 minutter

19.  Problemstillinger - Værdiansættelse

Denne lektion gennemgår problemstillinger ifm. værdiansættelse af SMV-virksomheder.
8 minutter

20.  5. Opsummering

2 minutter

21.  Startups og værdiansættelse efter høkermetoder

Christian gennemgår her særlige kendetegn ved start-up-virksomheder og giver et overblik over "Høker"-metoder.
14 minutter

22.  Startups og traditionelle metoder til værdiansættelse

Lektionen gennemgår startups og traditionelle metoder til værdiansættelse, herunder DCF- og forretningsmodellen.
19 minutter

23.  Risikovurdering og beregning af kapitalomkostninger

Sidste lektion omhandler risikovurdering og beregning af kapitalomkostninger, herunder to metoder til estimering af ejernes afkastkrav.
12 minutter

24.  6. Opsummering

2 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk

Statsautoriseret Revisor & Executive Director, Compliance Consortium

Anni Haraszuk, EMBA is a state-authorized public accountant resident in Denmark. She is currently working as CFO, interim basis in globalized companies with focus on Chinese and US contexts, specialized in implementing Artificial Intelligence and the value-add of big data in practice as integral part of leadership, business models and compliance. Ms. Haraszuk serves as Executive Director of the Compliance Consortium, a global business and research forum for strategic compliance, focusing on business models in the age of digital disruption. She is part of a Private Equility forum specialized in accelerating companies globally within food and health. In partnership with Christian V. Petersen, she is establishing an e-learning universe including an academy win online courses, text books, software etc. on financial statement analysis, valuation etc. as well as an investor site.

Christian V. Petersen

Christian V. Petersen

Cand.merc., MBA, Ph.D, og Professor ved Copenhagen Business School

Christian har haft en karriere, der fordeler sig over to omtrent lige lange spor. Han har i over 20 år arbejdet i det private erhvervsliv som revisor, koncernregnskabschef, økonomichef, konsulent mv. I en tilsvarende periode har Christian været ansat i den akademiske verden som adjunkt, lektor og senest som professor på CBS. I de seneste 6 – 7 år har Christian drevet selvstændighed virksomhed med undervisning af revisorer, advokater mv. samt på bestyrelsesuddannelsen for startups. Han har desuden udviklet analysesoftware til værdiansættelse af virksomheder, som han har solgt til en kapitalfond.