Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-06-28

Værdiansættelse af start ups - Fra Løvens hule til Cash Flows

3 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  31 anmeldelser

På dette kursus gennemgår vi en række ofte anvendte værdiansættelsesmodeller. Vi har særligt fokus på værdiansættelse af startups, men modellerne er generelt anvendelige på alle typer af virksomheder.

 

Kurset er for alle med begrænset kendskab til værdiansættelse, som ønsker at få et indblik i forskellige metoder til værdiansættelse af virksomheder. Det kan være advokater, virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, analytikere, potentielle investorer, virksomhedsrådgivere og regnskabsmedarbejdere.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til værdiansættelse


Introduktion til vigtige begreber som værdi af virksomhed (på gældfri basis) versus værdi af aktier. Oversigt over og kort gennemgang af gængse metoder til værdiansættelse. Introduktion til ”Tommelfingerregler” til værdiansættelse.

35 minutter

2.  Metoder til værdiansættelse


Værdiansættelse baseret på virksomhedens aktiver både likvidationsmodel og ”going-concern” model. Den markedsbaserede metode (multipler) også kaldet relative værdiansættelsesmodeller som fx EV/EBITDA.

38 minutter

3.  Værdiansættelse baseret på indtjening (del 1)

Værdiansættelse baseret på kapitaliseringsfaktor (dvs. investors afkastkrav) og tilbagebetalingsperiode dvs. hvor lang tid der skal gå (målt i år), før investor får sin investering betalt hjem.

 

Koblingen til de aktivbaserede modeller gennemgås i meget korte træk.

 

Ovenstående modeller er en simplificering af de teoretisk forankrede modeller, der behandles i lektion 4.

32 minutter

4.  Værdiansættelse baseret på indtjening (del 2)

Grundig gennemgang af DCF-modellen (Discounted Cash Flow-modellen), hvor

værdien opgøres som kapitalværdien af den forventede fremtidige indtjening. Denne

og tilsvarende modeller som fx EVA-modellen giver samme resultat og er teoretisk

forankrede. DCF-modellen bruges stort set altid ved større transaktioner.

 

Mere specifikt gennemgås budgettering af pengestrømme (cash flow) og estimering af

Virksomhedens kapitalomkostninger (kaldet WACC, Weighted Average Cost of Capital,

Vejede Gennemsnitlige Kapitalomkostninger).

40 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Christian V. Petersen

Christian V. Petersen

Cand.merc., MBA, Ph.D, og Professor ved Copenhagen Business School

Christian har haft en karriere, der fordeler sig over to omtrent lige lange spor. Han har i over 20 år arbejdet i det private erhvervsliv som revisor, koncernregnskabschef, økonomichef, konsulent mv. I en tilsvarende periode har Christian været ansat i den akademiske verden som adjunkt, lektor og senest som professor på CBS. I de seneste 6 – 7 år har Christian drevet selvstændighed virksomhed med undervisning af revisorer, advokater mv. samt på bestyrelsesuddannelsen for startups. Han har desuden udviklet analysesoftware til værdiansættelse af virksomheder, som han har solgt til en kapitalfond.