Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-10-04
Ajour d. 2021-10-04

Transfer Pricing

5 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  24 anmeldelser

Cirka 70% af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter. Der er derfor et betydeligt fokus på multinationale koncerners skattebetalinger fra såvel nationale skattemyndigheder som internationale organisationer.

 

Desuden spiller transfer pricing en væsentlig rolle i udviklingen og implementeringen af multinationale koncerners skattestrategi. Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, risikostyring, værdikædeanalyse og international skatteret.

 

Målet med kurset er at give kursisterne et grundlag for at kunne identificere en række grundlæggende transfer pricing-problemstillinger. Internationalt anerkendte begreber og metodikker introduceres. Kurset er grundlaget for de transaktionsspecifikke kurser.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til fagområdet

I første lektion vil underviser Peder Reuthers tage dig igennem de indledende dele af transfer pricing, herunder:

 • De grundlæggende begreber
 • Grundlaget for Transfer Pricing
 • Armslængde princippet og TP’s historie
34 minutter

2.  Transaktionsafgrænsningen og sammenlignelighedsfaktorerne

I den anden lektion har vi fokus på at lave den grundlæggende analyse for transfer pricing. Altså armslængde analysen, funktionsanalyse, kontraksvilkår, samt de forskellige faktorer, der bestemmer hvilken type metode man skal bruge.

ca. en time

3.  TP-metoder

I tredje lektion vil du blive sat ind i de forskellige transfer pricing metoder, herunder:

 • CUP metoden – såvel intern som ekstern
 • Resale Minus metoden
 • Cost Plus metoden
 • TNMM
 • Profit Split metoden
ca. en time

4.  Sammenlignelighedsanalysen, oplysningspligt og dokumentationspligt

I den fjerde og sidste lektion tager Peder dig igennem, hvordan sammenlignelighedsanalysen fungerer at udarbejde det mest korrekte grundlag for din dokumentation. Til slut vil du blive taget igennem, hvornår og hvad du skal dokumentere i henhold til transaktionerne.

31 minutter

5.  Immaterielle aktiver og transfer pricing

I denne lektion vil underviser gennemgå grundlaget for transfer pricing-analyse af immaterielle rettigheder, ligesom analysen af værdiskabelsen i tilknytning til immaterielle rettigheder vil blive gennemgået. Peder vil i forbindelse hermed komme med konkrete eksempler.

40 minutter

6.  Koncerninterne services

Underviser vil i nærværende lektion give en introduktion til koncerninterne services med særligt fokus på de to udfordringer, der forekommer i denne relation: om der er leveret en service, og om betalingen for ydelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

19 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Peder Reuther

Peder Reuther

Partner @ KPMG

Peder Reuther er partner ved KMPG Acor Tax i transfer pricing. Han har arbejdet med multinationale virksomheder i flere år, og har bred erfaring med alle afskygninger af transfer pricing. Ligeledes underviser Peder som ekstern lektor i emner hos CBS.

Simon Krogsgaard Schaadt

Simon Krogsgaard Schaadt

Partner hos KPMG ACOR TAX

Simon Schaadt er transfer pricing partner og har erfaring med at levere transfer pricing og internationale skattetjenester til en lang række af de største danske og internationale virksomheder med globale aktiviteter.