Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-24

Successionsrækkefølger – hvad er det og hvad betyder det?

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  4 anmeldelser

På dette kursus gennemgås reglerne om successionsrækkefølger.

Vi kommer ind på, hvordan de etableres ved arv og gave, og de mange overvejelser udformningen kan og bør give anledning til.

Derudover kommer vi ind på retsvirkningerne i forbindelse med skilsmisse og død, herunder spørgsmålene om betydningen for bo- og gaveafgift og for beskatningen af aktiverne i successionsrækkefølgen.

Kurset henvender sig til revisorer og andre rådgivere, der har brug for viden inden for området i mødet med deres kunder.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Stiftelsen af successionsrækkefølgen

I første lektion af dette kursus, vil Malene starte med at give en kort introduktion til temaet, hvorefter hun vil dykke ned i det første emne - stiftelse af successionsrækkefølgen.

23 minutter

2.  Retsvirkninger af successionsrækkefølgen

I lektion to, vil Jens komme nærmere ind på, hvilke retsvirkninger successionsrækkefølgen har. 

18 minutter

3.  Den afgiftsmæssige behandling

I lektion tre, vil Jens sige noget om den afgiftsmæssige behandling af successionsrækkefølge. 

10 minutter

4.  Den skattemæssige behandling

I lektion fire, vil Malene tale om den skattemæssige behandling af aktier i en successionsrækkefølge.

21 minutter

5.  Hvad kan det bruges til?

I den sidste lektion af dette kursus, vil Jens forklare hvad man kan bruge successionsrækkefælge til, da der oftest vil være en grund til, at man gør brug af dette "værktøj", når man enten laver et testamente eller gennemfører en gaveoverdragelse. 

17 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jens H. Bangsgaard

Jens H.  Bangsgaard

Advokat (H)/Partner

Jens H. Bangsgaard arbejder med behandling af dødsboer og er autoriseret som bobestyrer af dødsboer ved Skifteretten i Herning. Han rådgiver i sammenhæng hermed om skatte- og afgiftsmæssige forhold i forbindelse med dødsfald og gaveoverdragelser. Han arbejder også med rådgivning inden for det familieformueretlige område, dvs. om oprettelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagter samt anden rådgivning om privates formueretlige forhold, herunder gaveoverdragelser. Jens H. Bangsgaard arbejder desuden med insolvensret, først og fremmest behandling af konkursboer og tvangsopløsning af selskaber, og er fast kurator ved Skifteretten i Herning. Derudover rådgiver han om fondes retsforhold og er medlem af bestyrelsen for et antal fonde.

Malene Britt Hansen

Malene Britt Hansen

Advokat/Director

Malene Britt Hansen er Director med speciale inden for skatteretten, selskabsretten og privatretten - herunder samspillet mellem disse juridiske områder. Hendes primære arbejdsområder er rådgivning om (og gennemførelse af) generationsskifter og omstruktureringer, herunder virksomhedsomdannelser, spaltninger, fusioner mv. Malene yder ligeledes rådgivning om person- og selskabsbeskatning, selskabsretlige forhold, dødsbobeskatning, international skatteret, herunder DAC6 og privatretlige forhold som arve- og familieformueretlige forhold. Desuden bistår Malene i skattesager, herunder ved Landsskatteretten og domstolene. Malene afholder ligeledes undervisningsaktiviteter inden for sine kerneområder over for andre rådgivere.