Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-04-03
Arkiveret

Skattekontrolloven (archived)

0 kursustimer i

 -  1 anmeldelser

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love. Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov.

Dette kursus vil gennemgå lovgivningen inden for skattekontrol, som har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Skatteydernes oplysningspligt

Jørgen vil i denne lektion præsentere skattekontrollovens opbygning. Lektionen vil omhandle første kapitel, nemlig skatteydernes oplysningspligt, hvor Jørgen blandt andet vil gennemgå emnerne selvangivelse, kildeartstab, låste felter, selvangivelsesfrister og reglerne for henstand.
21 minutter

2.  SKATs kontrolbeføjelser

Kontrolbeføjelser over for erhvervsdrivende er et af de centrale punkter, hvor den nye lovgivning også har medført nye ændringer. Lektionen vil derfor omhandle de nye ændringer inden for kontrolbeføjelser over for erhvervsdrivende, over for tredjemand, samt finansielle kontrolbeføjelser.
40 minutter

3.  Sanktioner og ikræfttræden

Tredje lektion omhandler sanktioner, herunder afskæring af TastSelv, straffebestemmelser og SKATs bemyndigelse til at afgøre straffesager med bødeforlæg. Kurset rundes af med, at Jørgen gennemgår ikrafttræden, herunder ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne, som træder i kraft 1. januar 2019.
19 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet