Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-08-10
Arkiveret

Revisoransvar (archived)

0 kursustimer i

 -  1 anmeldelser

Formålet med dette kursus er at give en indsigt i de betingelser, der skal være opfyldt for at ifalde erstatningsansvar, og hvordan du som revisor bedst kan sikre dig mod ansvar. Gennemgangen tager udgangspunkt i praksis, herunder de typer af sager, hvor revisor oftest ifalder ansvar. Desuden gennemgås nogle centrale forsikringsmæssige spørgsmål, som mange revisorer overser eller negligerer, hvilke kan få betydelige konsekvenser for det personlige ansvar.

Dette kursus er derfor til de revisorer, som dagligt arbejder under et ansvar, og ønsker at vide hvordan de bedst er forsikret. Som ansvarshavende revisor kan man gennem kurset også se eksempler på tidligere erstatningsansvarssager, for at blive mere opmærksom på hvordan sådanne sager udformer sig. Bliv mere opmærksom på din ret som revisor under ansvar, for at sikre dig bedst mod erstatningsansvar. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Revisoransvarsforsikring

I første lektion gennemgås de emner som hele kurset omhandler, hvilket omfatter: ansvarsforsikringer, erstatningsansvar og typeansvarssager. Sidstnævnte emne er grundet, at det oftest er samme type problemstilling der eksisterer i revisoransvarssager.  Lektionen her omfatter emnet revisoransvarsforsikringer, samt hvordan man er dækket og forsikret som revisor. De forskellige forsikringsformer bliver også gennemgået i lektionen. 
20 minutter

2.  Erstatningsansvar

Anden lektion omfatter hovedområdet, revisors erstatningsansvar. Emnerne der bearbejdes i lektionen omfatter ansvarsgrundlag, tab, egen skyld, passivitet m.m. Det civilretlige ansvar gennemgås og der er en gennemgang af forskellige begreber, som benyttes i erstatningssager. Yderligere diskuteres god revisorskik og der er benyttes flere eksempler fra retspraksis, som kan belyse emnerne yderligere.  
ca. en time

3.  Typeansvarssager

Sidste lektion omhandler typeansvarssager, da dette område ofte involverer revisorer, og der er nu mulighed for at sætte ekstra fokus på sager som disse. Emnerne der bla. gennemgås er: going concern, besvigelser, værdiansættelse, overdragelse og diverse rådgivning. Afrundingsvist er der inkluderet nogle eksempler på sager, som gennemgås i forhold til reglerne omhandlende typeansvar.
ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet